Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Nabór elektroniczny do przedszkoli

20 lutego 2018, 07:00

Nabór elektroniczny do przedszkoli

Nabór elektroniczny do przedszkoli

Od 1 do 19 marca 2018 r., rodzice będą składać w przedszkolach potwierdzenia o kontynuowaniu przez dzieci wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2018/2019. Ponadto od 3 do 16 kwietnia br., mieszkańcy Jaworzna ubiegający się o przyjęcie swoich pociech do przedszkoli w roku szkolnym 2018/2019 będą mogli składać wnioski w formie elektronicznej.

Link do strony: http://nabordoprzedszkola.pl/jaworzno pojawi się również na stronach internetowych poszczególnych przedszkoli i szkół z oddziałami przedszkolnymi.

W Jaworznie działa 20 przedszkoli miejskich w tym siedemnaście przedszkoli samodzielnych, dwa w zespołach szkolno-przedszkolnych i jedno w Zespole Szkół nr 3. W czterech szkołach podstawowych działają także oddziały przedszkolne. W roku 2018/2019 w publicznych placówkach wychowanie przedszkolne rozpocznie ponad 2 600 przedszkolaków.

Poniżej harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym, dzieci do przedszkoli miejskich prowadzonych przez Gminę Miasta Jaworzna na rok szkolny 2018/2019:

L.p. Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postępowaniu uzupełniającym
1. Składanie potwierdzeń o kontynuowaniu przez dziecko wychowania przedszkolnego                           w kolejnym roku szkolnym 1 marca
- 19 marca 2018 r.
 
2. Podanie do publicznej wiadomości wykazu wolnych miejsc w przedszkolach. 23 marca 2018 r.
godz. 13.00
8 czerwca 2018 r.
godz. 13.00
3. Składanie wniosków o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę                                    w postępowaniu rekrutacyjnym. 3 kwietnia
 - 16 kwietnia 2018 r.
8 czerwca
- 15 czerwca 2018 r.
4. Opublikowanie listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych 4 maja 2018 r.
godz. 12.00
20 czerwca 2018 r.
godz. 12.00
5. Składanie pisemnych potwierdzeń woli zapisu dziecka w przedszkolu, do którego dziecko zostało zakwalifikowane 4 maja - 10 maja 2018 r.
do godz. 15.00
20 czerwca
- 22 czerwca 2018 r.
do godz. 15.00
6. Opublikowanie listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych 11 maja 2018 r.
godz. 12.00
25 czerwca 2018 r.
godz. 12.00
7. Procedura odwoławcza 11 maja
- 7 czerwca 2018 r.
26 czerwca
- 24 lipca 2018 r.
8. Opublikowanie wykazu wolnych miejsc - 30 sierpnia 2018 r