Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Jaworznicki szpital zatrudni lekarzy

15 lutego 2018, 09:13

Jaworznicki szpital zatrudni lekarzy

Jaworznicki szpital zatrudni lekarzy

Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie pilnie zatrudni lekarzy specjalistów. Placówka przede wszystkim poszukuje lekarzy do pracy m.in. na neurologii, kardiologii, chirurgii dziecięcej, a także w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym.

Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie zatrudni lekarzy w Oddziałach:

  1. Neurologii z Pododdziałem Udarowym,
  2. Kardiologii,
  3. Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Gastroenterologicznym,
  4. Chirurgii Dziecięcej,
  5. Ginekologiczno-Położniczym,
  6. Szpitalnym Oddziale Ratunkowym.


Wymagane dokumenty:

  • życiorys (CV)
  • dokument poświadczający wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów),
  • inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach tj. certyfikaty i zaświadczenia o odbytych kursach i szkoleniach.


Warunki pracy i płacy do uzgodnienia indywidualnego.

Dokumenty aplikacyjne można przesyłać na adres e-mail: dzkadr@szpital.jaworzno.pl , składać osobiście w Sekretariacie Szpitala lub przesyłać pocztą na adres Szpitala: ul. Chełmońskiego 28, 43-600 Jaworzno. Kontakt: Dział Kadr tel. 32 317-48-03 .

Dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone własnoręcznie podpisaną klauzulą: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy, dla potrzeb obecnej oraz przyszłych rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, z późn. zm".