Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

JBO 2019: Ruszają konsultacje - czas na uwagi

24 stycznia 2018, 12:41

Ruszają konsultacje - czas na uwagi

Ruszają konsultacje - czas na uwagi

We wtorek, 23 stycznia br. podsumowano V edycję Jaworznickiego Budżetu Obywatelskiego. Podczas konferencji zaprezentowane zostały wszystkie projekty wybrane przez mieszkańców do realizacji w 2018 roku oraz przedstawiona została zbiorcza informacja z realizacji zadań w 2017 r.

 

W drugiej części spotkania wspólnie z mieszkańcami rozpoczęto dyskusję w temat tego, jaki kształt powinien przybrać budżet obywatelski w kolejnej edycji. Zgodnie z przedstawionym podczas spotkania harmonogramem, na uwagi mieszkańców do obecnej procedury, czekamy do 16 lutego br.

 

Wszystkie spostrzeżenia mieszkańców - spisane na formularzach dostępnych na www.jbo.jaworzno.pl, uwagi wygłoszone podczas wtorkowej konferencji podsumowującej, jak również informacje spisane w trakcie spotkań komisji ds. budżetu obywatelskiego w 2017 r., zostaną zestawione i zaprezentowane 26 lutego br. podczas "Otwartej debaty JBO".

 

Formularz zgłaszania uwag należy dostarczyć do Biura Promocji i Informacji w terminie do 16 lutego 2018 r.

  • na adres mailowy: jbo@um.jaworzno.pl,
  • pozostawić w Urzędzie Miejskim w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 33 (punkt informacyjny lub pokój 207, II piętro)
  • przesłać pocztą na adres Urzędu Miejskiego w Jaworznie, Referat Inicjatyw i Konsultacji Społecznych w Biurze Promocji i Informacji, ul. Grunwaldzka 33.

JBO 2019 - harmonogram spotkań:

  • 23 stycznia 2018 r. (wtorek), godz. 16:00 - Konferencja podsumowująca JBO 2018

Rozpoczęcie konsultacji społecznych:

  • 16 luty 2018 r. (piątek) - Termin zgłaszania uwag przez mieszkańców
  • 26 luty 2018 r. (poniedziałek), godz. 16:00 - Otwarta debata JBO
  • 9 marca 2018 r. (piątek), godz. 16:00 - Prezentacja modeli JBO 2019
  • 16 marca 2018 r. (piątek) - Składanie uwag do modeli JBO 2019
  • 26 marca 2018 r. (poniedziałek), godz. 16:00 - Spotkanie podsumowujące JBO 2019
  • 10 kwietnia 2018 r. (wtorek) - Publikacja ostatecznej wersji uchwały JBO 2019 na stronie www.jbo.jaworzno.pl

Prezentacja
Zbiorcza informacja z wykonania JBO 2017

Formularz zgłaszania uwag (wersja edytowalna)