Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Velostrada w budowie - korzyści dla wszystkich

18 stycznia 2018, 13:10

Velostrada w budowie - korzyści dla wszystkich

Velostrada w budowie - korzyści dla wszystkich

Zostały jeszcze dwa tygodnie do zamknięcia Trasy Śródmiejskiej na czas budowy tunelu dla pieszych i rowerzystów. Tunel jest elementem Velostrady - pierwszego takiego projektu w Europie Środkowej - budowy drogi, na której będzie wyłączony ruch pojazdów mechanicznych, a z której korzystać będą piesi i rowerzyści nie narażeni na kontakt z samochodami. Zostanie to osiągnięte w ten sposób, że skrzyżowania z normalnymi drogami będą dwupoziomowe.

Velostrada to nie tylko ambitne zamierzenie, poprawiające komunikację w mieście - stwarzające nowe możliwości w sprawnym i przyjemnym poruszaniu się mieście. Jej budowa wynika z całościowego patrzenia na inwestycje - jest ważnym elementem Miejskiego Centrum Integracji Transportu. Zrealizowanie pierwszej takiej drogi w Polsce to także warunek uzyskania dofinansowania na nowy elektryczny tabor autobusowy, który już jeździ po naszych ulicach. Połączenie tych elementów tworzy spójną politykę transportową i zachęcenie mieszkańców do przemieszczania po Jaworznie komunikacją miejską, rowerem, czy też pieszo.

Velostrada zacznie się na Osiedlu Stałym przy ul. Puszkina, pobiegnie skrajem lasu do Parku Podłęże, dalej poprowadzona kładką nad Aleją Piłsudskiego przez zielony wąwóz do tunelu pod Trasą Śródmiejską. Następnie po północnej stronie trasy łączyć się będzie z Mostową i Mieszka I i dalej kolejną kładką (już na ukończeniu) nad ulicą Kolejową doprowadzi nas do ścisłego centrum i Plant.

Velostrada będzie drogą dwujezdniową - każda jezdnia będzie miała dwa pasy. Po południowej stronie drogi poprowadzony będzie chodnik dla pieszych. Velostrada będzie bezpieczna w nocy, gdyż będzie miała własne oświetlenie. Przewidziano również ławki przy chodniku. Otoczenie będzie zagospodarowane ozdobną roślinnością.

Niedogodności dla kierowców po oddaniu tunelu zamienią się w korzyści - wygodne połączenie największych osiedli z centrum oznaczać będzie zwiększenie ruchu rowerowego i pieszego, co oznacza więcej miejsca na ulicach i łatwiejsze znalezienie miejsc do parkowania. Z badań mieszkańców wynika, że duża grupa powstrzymuje się przed podróżami rowerem lub pieszo z powodu braku wygodnej drogi.

Obecnie zamknięcie Trasy Śródmiejskiej przewidziane jest do końca czerwca - czyli pięć miesięcy. Wykonawca robót - Banimex będzie dokładał starań, by przyspieszyć roboty i skrócić zamknięcie drogi.

Przez ten czas wrócimy w Śródmieściu do układu drogowego jaki mieliśmy dziesięć lat temu - gdy główną drogą była ulica Grunwaldzka na Pechniku. Z tego powodu na skrzyżowaniu z Kolejową przy Galenie ul. Grunwaldzka będzie miała pierwszeństwo. A Kolejowa od strony Moniuszki będzie podporządkowana.

Obrazek
Obrazek