Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Podsumowanie pracy jaworznickiej Policji

11 stycznia 2018, 12:20

Podsumowanie pracy jaworznickiej Policji - 2017 r.

Podsumowanie pracy jaworznickiej Policji - 2017 r.

W Komendzie Miejskiej Policji w Jaworznie, w czwartek - 11 stycznia, w obecności Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach - młodszego inspektora Mariusza Krzystyniaka oraz Zastępcy Prezydenta Miasta Moniki Bryl, odbyło się spotkanie dotyczące oceny pracy Komendy Miejskiej Policji w Jaworznie za rok 2017.

W czasie spotkania Komendant Miejski Policji w Jaworznie Robert Trzupek szczegółowo przedstawił i omówił pracę Komendy Miejskiej Policji w Jaworznie w roku 2017.

Według większości parametrów miniony rok był dla miasta okresem zwiększenia bezpieczeństwa i skuteczności jaworznickiej policji. W 2017 roku zanotowano m.in. zmniejszenie liczby przestępczości kryminalnej.

***

W 2017 roku podpisane zostało porozumienie w sprawie finansowania przez Urząd Miejski służb ponadnormatywnych. Na tren cel przekazano kwotę blisko 170 tysięcy złotych. Ponadto ponad 480 tysięcy złotych zostało przekazanych w ubiegłym roku na służby kontraktowe. Ponadto z przekazanych przez urząd środków zakupiono radiowóz, ktory został przekazany do Wydziału Ruchu Drogowego.

ObrazekObrazekObrazek