Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Gdzie uiścić opłatę za śmieci?

2 stycznia 2018, 09:16

Od 1 stycznia 2018 roku sprawy związane z deklaracjami za odpady komunalne można załatwić wyłącznie w Urzędzie Miejskim w Jaworznie. Opłaty za odpady należy uiszczać w placówkach pocztowych i bankowych lub przelewem. Nie ma możliwości uiszczenia tego typu opłaty w kasach Urzędu Miejskiego.

Działy zajmujące się obsługą systemu gospodarki odpadami zostały zreorganizowane. Pracownicy zajmujący się obsługą mieszkańców w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi przechodzą do Urzędu Miejskiego. Nową siedzibą tych działów są budynki Urzędu Miejskiego przy ulicy Grunwaldzkiej 52 - pok. 23 i 24 oraz ul. Grunwaldzka 52a - pok. 7 (księgowość).

Ze względu na tą zmianę od 1 stycznia 2018 r. odbiorcą płatności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest Urząd Miejski w Jaworznie z siedzibą przy ul. Grunwaldzkiej 33.

Indywidualny numer rachunku bankowego, którym posługują się właściciele nieruchomości nie ulega zmianie. Osoby, które korzystają z rachunku ogólnego proszone są o jego zmianę na nowo utworzony o numerze 79 1030 1159 0000 0000 9206 6010. Termin płatności raty styczniowej przypada do 22 lutego 2018 r.