Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Od stycznia odpady w Urzędzie Miejskim

22 grudnia 2017, 09:09

Od stycznia opłaty za odpady i deklaracje w Urzędzie Miejskim

Od stycznia opłaty za odpady i deklaracje w Urzędzie Miejskim

Od 1 stycznia 2018 roku wszelkie sprawy związane deklaracjami za odpady komunalne będzie można załatwić wyłącznie w Urzędzie Miejskim w Jaworznie. W związku z tym, iż zmienia się adresat opłat prosimy nie dokonywać przedpłat na 2018 rok.

Działy zajmujące się obsługą systemu gospodarki odpadami będą zreorganizowane. Pracownicy zajmujący się obsługą mieszkańców w zakresie uiszczania opłat za śmieci i wyjaśnianiem płatności oraz zbieraniem i aktualizacją deklaracji śmieciowych przechodzą do Urzędu Miejskiego. Nową siedzibą tych działów będą budynki Urzędu Miejskiego przy ulicy Grunwaldzkiej 52. Szczegółowe dane kontaktowe zostaną wkrótce podane na stronie internetowej Urzędu Miejskiego.

Ze względu na tą zmianę od 1 stycznia 2018 r. odbiorcą płatności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostaje Urząd Miejski w Jaworznie z siedzibą przy ul. Grunwaldzkiej 33.

Indywidualny numer rachunku bankowego, którym posługują się właściciele nieruchomości nie ulega zmianie. Osoby, które korzystają z rachunku ogólnego proszone są o jego zmianę na nowo utworzony o numerze 79 1030 1159 0000 0000 9206 6010. Z tych względów prosimy także o nie dokonywanie przedpłat na rok 2018. Termin płatności raty styczniowej przypada do 22 lutego 2018 r.