Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Rekordowy budżet miasta na 2018 rok

21 grudnia 2017, 12:21

Rekordowy budżet miasta na 2018 rok

Rekordowy budżet miasta na 2018 rok

Podczas dzisiejszej sesji Rady Miejskiej radni pochylili się nad uchwałą budżetową na rok 2018, która została pozytywnie zaopiniowana przez Regionalną Izbę Obrachunkową. Warto podkreślić, iż w przyszłym roku wydatki budżetowe naszego miasta wyniosą ponad 519 mln zł. Wydatki majątkowe, czyli związane z budową, rozbudową i modernizacją infrastruktury miejskiej wyniosą blisko 90 mln zł, a w przeliczeniu na jednego mieszkańca wynosić będą aż 972 zł.

Budżet miasta po stronie dochodów opiewa na kwotę 486.200.000 zł, natomiast po stronie wydatków jest to kwota 519.244.292 zł.

- W nowy rok wejdziemy z rekordowym budżetem, przekraczającym 500 mln zł. Wynika to wprost z zaplanowanych działań inwestycyjnych - korzystamy z szans, które już się mogą nie powtórzyć - mówi prezydent Paweł Silbert.

Największy udział w wydatkach bieżących ma od lat oświata i wychowanie, na której finansowanie przeznaczone jest blisko 30 proc. budżetu. Warto zwrócić uwagę na fakt, iż subwencje i dotacje (czyli środki państwowe) pokrywają tylko 69 proc. wydatków oświatowych, 42 mln zł do utrzymania szkół i przedszkoli dołoży gmina z własnych środków. Druga największa sfera wydatków to polityka rodzinna z udziałem 17-procentowym w budżecie (składa się na nią w zasadniczej części Program 500+).

W 2018 roku mieszkańców czeka realizacja najistotniejszych miejskich inwestycji w bieżącej perspektywie unijnej. Całkowitej przebudowie ulegnie ścisłe centrum Jaworzna. Już wkrótce ruszy bowiem budowa nowoczesnych wiat przystankowych wraz z zatokami autobusowymi. Przebudowany zostanie również Plac Górników - na tym terenie powstanie m.in. zadaszony parking dla rowerów. Ruszy także rozbudowa oraz termomodernizacja Hali Widowiskowo-Sportowej MCKiS, a parking samochodowy zlokalizowany obok zostanie ukryty pod ziemią. W przyszłym roku powinna być gotowa Velostrada z Osiedla Stałego przez Podłęże, Śródmieście i Jeziorki aż do Ciężkowic. Dzięki temu już za rok Śródmieście będzie miało odmienny, nowoczesny wygląd i lepszą funkcjonalność.

To tylko część zamierzeń inwestycyjnych, których finansowanie zakłada przyszłoroczny budżet Jaworzna. Gmina stara się jednocześnie o zapewnienie dofinansowania przebudowy m.in. ulic: Katowickiej, Martyniaków, Podwale, Piaskowej, Gwardzistów i Energetyków. Rozpocznie się rekultywacja Sosiny czy kontynuacja rozbudowy infrastruktury na GEOsferze (tężnia solankowa w ramach Jaworznickiego Budżetu Obywatelskiego). Projekt Miasto Siedmiu Rynków wejdzie w fazę realizacji w Dąbrowie Narodowej i Długoszynie, a konsultacji w Borach i Ciężkowicach. Kolejnych sześć szkół przejdzie termomodernizację, a niemal od podstaw zbudowane zostanie Przedszkole Miejskie nr 24. Uruchomiony zostanie także publiczny żłobek.

W związku z tym w budżecie miasta na przyszły rok zapewniono prawie 90 mln zł na wydatki inwestycyjne. Z tej sumy po 30 proc. środków przeznaczonych zostanie na infrastrukturę związaną ze sportem i kulturą fizyczną oraz transport. Jeżeli weźmiemy pod uwagę projekty rozpisane w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2021, wydatki inwestycyjne wyniosą w naszym mieście 123 mln zł.

- Ucieszyła mnie informacja, że Jaworzno jest w ścisłej czołówce miast aglomeracji, które aktywnie sięgają po środki zewnętrzne - z tym faktem jest bezpośrednio związany nasz budżet. Jak co roku, ostrożnie podeszliśmy do wydatkowania środków bieżących, jesteśmy także na bardzo bezpiecznym poziomie zadłużenia, dając sobie możliwość realizowania inwestycji - wyjaśnia prezydent Paweł Silbert. - Co ważne ruszamy także z wieloma projektami społecznymi i zdrowotnymi, które po stronie rządowej zostaną uruchomione początkiem 2018 roku. W naszym mieście to na pewno żłobek publiczny, dopłaty do prywatnych żłobków i klubików dziecięcych i szereg inicjatyw płynących z programu "Jaworzno Wspiera Rodziny".

Dochody budżetowe na 2018 rok określono na poziomie 486,2 mln zł. Różnica między dochodami a wydatkami wynosi 33 mln zł. Deficyt budżetowy zostanie pokryty przychodami ze sprzedaży obligacji komunalnych.

Jaworzno regularnie i bezproblemowo spłaca swoje wcześniejsze zobowiązania finansowe (zaciągnięte wcześniej kredyty długoterminowe). W przyszłym roku na spłatę dotychczasowych zobowiązań przeznaczonych zostanie 17,5 mln zł. Dzięki racjonalnie prowadzonej polityce finansowej miasto nie zbliża się do dopuszczalnych progów ostrożnościowych określonych w Ustawie o finansach publicznych. Ten wskaźnik budżetu Jaworzna jest o prawie 40 proc. niższy niż wartość dopuszczalna.

 

ObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazek