Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Rada Kultury w Młodzieżowym Domu Kultury

14 grudnia 2017, 08:33

Poprzednie spotkania Rady Kultury odbywały się w jaworznickich instytucjach kultury, m.in. w Teatrze Sztuk

Poprzednie spotkania Rady Kultury odbywały się w jaworznickich instytucjach kultury, m.in. w Teatrze Sztuk

Kolejną placówką, w której 13 grudnia odbyło się posiedzenie członków Jaworznickiej Rady Kultury był Młodzieżowy Dom Kultury im. Jaworzniaków. Spotkania doradczo-opiniodawczego gremium, powołanego przez Prezydenta Miasta, z dyrekcjami i pracownikami lokalnych instytucji kultury są szansą na zaprezentowanie bieżącej działalności jednostek oraz do dyskusji nad nowymi kierunkami działań.

Podczas spotkania Zastępca Prezydenta Tadeusz Kaczmarek przedstawił zebranym raport z realizacji "Strategii Rozwoju Kultury w Jaworznie na lata 2013-2020" za 2016 rok. W raporcie zwrócono  uwagę na dużą aktywność instytucji kultury w pozyskiwaniu na realizację swoich projektów kulturalnych finansowania z zewnętrznych źródeł. W 2016 roku wysokość środków finansowych z zewnątrz pozyskanych przez instytucje kultury wyniosły ponad 415 tys. zł.

Istotnym elementem, zaznaczonym w dokumencie, przyczyniającym się do zwiększenia spójności działań instytucji kultury w 2016 roku była praca Zespołu ds. samorządowych instytucji kultury, w skład którego wchodzą dyrektorzy wszystkich samorządowych instytucji. Na spotkania zespołu zapraszani są również dyrektorzy: Miejskiego Domu Kultury im. Jaworzniaków w Jaworznie oraz Państwowej Szkoły Muzycznej I st. w Jaworznie. Spotkania odbywają się regularnie, stanowią wymianę doświadczeń, których efektem jest planowanie wydarzeń kulturalnych oraz uzgadnianie ich terminów, omawianie spraw organizacyjnych, poprawa komunikacji oraz zwiększenie liczby imprez współorganizowanych przez dwie lub więcej instytucji.