Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Wolontariusz Roku 2017

4 grudnia 2017, 11:42

Wolontariusz Roku 2017

Wolontariusz Roku 2017

We wtorek, 5 grudnia br. o godz. 16:45 w CK Teatr Sztuk odbędzie się uroczysta gala drugiej edycji konkursu "Wolontariusz Roku 2017 Miasta Jaworzna". Spośród wszystkich zgłoszonych kandydatów wyłoniono osiem wyróżnionych osób.

Głównym celem konkursu jest promocja działalności wolontariackiej oraz kształtowanie postaw prospołecznych wśród mieszkańców naszego miasta. Organizatorem konkursu jest Prezydent Miasta - z inicjatywy i przy współpracy Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Jaworznie.

Konkurs adresowany jest do Organizacji Pozarządowych oraz szkół publicznych. Kandydaci zgłaszani byli w trzech obszarach:

 • obszar I  - profilaktyka, zdrowie i wsparcie społeczne (w tym działania na rzecz rodzin, osób starszych i niepełnosprawnych);
 • obszar II  - edukacja, kultura i sport (w tym działania na rzecz dzieci i młodzieży);
 • obszar III - ekologia i turystyka (w tym działania dotyczące ochrony przyrody, opieki nad zwierzętami, zapobieganie bezdomności zwierząt).

Każdy z obszarów obejmuje dwie kategorie, z których pierwsza dotyczy dzieci i młodzież do 25. roku życia (kontynuującą naukę w szkole lub szkole wyższej), którzy są wolontariuszami minimum przez rok szkolny 2016/2017. Druga kategoria to dorośli, których staż pracy wolontariackiej wynosi minimum 2 lata. Przy analizie wniosków pod uwagę brane były m.in. takie czynniki jak: zaangażowanie w pracę wolontariacką, innowacyjność działań, okres i systematyczność działań wolontariackich, umiejętność angażowania i zachęcania innych osób do pracy wolontariackiej.

Spośród wyróżnionych, cztery osoby otrzymają tytuł Wolontariusza Roku.

Honorowy patronat nad wydarzeniem objęli Prezydent Miasta Jaworzna Paweł Silbert oraz Poseł na Sejm RP Dariusz Starzycki.

W drugiej edycji konkursu "Wolontariusz Roku 2017 Miasta Jaworzna" wśród nominowanych wolontariuszy znaleźli się:

 • Agnieszka Kowalczyk,
 • Renata Talarczyk,
 • Helena Adamczyk,
 • Jadwiga Bywalec,
 • Zuzanna Otrębska,
 • Magdalena Okrzesik,
 • Wanda Ciołczyk,
 • Małgorzata Lekstan.