Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Akademia Bezpieczeństwa

1 grudnia 2017, 15:40

Akademia Bezpieczeństwa

Akademia Bezpieczeństwa

1600 osób wzięło udział w programie "Akademia Bezpieczeństwa". Z warsztatów, prelekcji dot. bezpiecznych zachowań skorzystały przedszkolaki, dzieci i młodzież szkolna oraz starsi - narażeni w ostatnim czasie na wiele niebezpieczeństw. W piątek, 1 grudnia odbyła się konferencja podsumowująca to przedsięwzięcie. W spotkaniu udział wzięli m.in. Zastępca Prezydenta Miasta Monika Bryl, przedstawiciele jaworznickich służb oraz przedstawiciele szkół i przedszkoli biorących udział w projekcie.

Bezpieczny Przedszkolak

Warsztaty skierowane były do najmłodszych mieszkańców miasta, a ich głównym celem było zapoznanie z podstawowymi zasadami bezpiecznego poruszania się po mieście. Z programu skorzystało około 600 dzieci z 17 jaworznickich przedszkoli. Celem głównym warsztatów było nabycie przez przedszkolaków umiejętności prawidłowego, bezpiecznego i kulturalnego zachowania się w  miejscach publicznych. Warsztaty prowadzili przedstawiciele Komendy Miejskiej Policji w Jaworznie, Straży Pożarnej, Straży Miejskiej i pracownicy Urzędu Miejskiego w Jaworznie.

Warsztaty dla dzieci i młodzieży

Dzieci i młodzież skorzystały z warsztatów profilaktycznych dla młodzieży "Stop dopalaczom" oraz warsztatów edukacyjnych "Wtargnięcie napastnika do szkoły". Celem działań było zapoznanie uczniów z zagrożeniami dzisiejszej rzeczywistości. Ponadto warsztaty miały na celu przekazanie młodzieży rzetelnej i dokładnej wiedzy o skutkach zażywania dopalaczy oraz ich wpływie na organizm i psychikę młodych ludzi, ukazanie mechanizmów i konsekwencji uzależnienia oraz nauczenie podejmowania racjonalnych decyzji związanych z używkami.

Starsi = bezpieczni

Coraz częściej dochodzi do przestępstw, w których poszkodowanymi są osoby w podeszłym wieku i mieszkające samotnie. Przestępstwa te polegają przede wszystkim na oszustwie i wyłudzaniu mienia. Właśnie dlatego w porozumieniu z Uniwersytetem Trzeciego Wieku działającym w Jaworznie, w Miejskiej Bibliotece Publicznej odbyły się warsztaty dla seniorów, których celem było podniesienie świadomości osób starszych na temat poprawy ich bezpieczeństwa i zabezpieczania mienia.
 

ObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazek