Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Sesja Rady Miejskiej - projekty uchwał

28 listopada 2017, 10:23

Już w najbliższy czwartek, 30 listopada br. o godz. 8.00 w sali obrad Urzędu Miejskiego odbędzie się sesja Rady Miejskiej.

Już w najbliższy czwartek, 30 listopada br. o godz. 8.00 w sali obrad Urzędu Miejskiego odbędzie się sesja Rady Miejskiej.

Już w najbliższy czwartek, 30 listopada br. o godz. 8.00 w sali obrad Urzędu Miejskiego odbędzie się sesja Rady Miejskiej. W planowanym porządku obrad znalazło się 20 punktów. Sesja będzie relacjonowana "na żywo" na miejskiej stronie internetowej w zakładce "Sesja Rady Miejskiej - opis live".

Pełna lista spraw, którymi zajmą się Radni przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie sesji i ustalenie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji Rady Miejskiej w Jaworznie.
 3. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok miasta Jaworzna.
 4. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Jaworzna na lata 2017 - 2027.
 5. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok obowiązujących na terenie miasta Jaworzna.
 6. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2018 rok obowiązujących na terenie miasta Jaworzna.
 7. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
 8. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
 9. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie uchylenia uchwały w sprawie upoważnienia dla Dyrektora Miejskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych w Jaworznie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.
 10. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie zmieniający uchwałę w sprawie utworzenia Miejskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych w Jaworznie oraz nadania mu Statutu.
 11. Sprawozdanie z realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2016/2017 oraz wyniki sprawdzianu w szkołach podstawowych i egzaminów gimnazjalnych, maturalnych, zawodowych.
 12. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie zmiany nazwy ulicy Pawła Szulgacza.
 13. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie nadania drodze wewnętrznej nazwy Kamila Wachlowskiego.
 14. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie nadania drodze wewnętrznej nazwy Jurajska.
 15. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie nadania rondu nazwy im. Marii i Lecha Kaczyńskich.
 16. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie nadania rondu nazwy im. 308. Dywizjonu Myśliwskiego - Krakowskiego.
 17. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie rozpatrzenia skargi na Prezydenta Miasta Jaworzna.
 18. Informacja o międzysesyjnej działalności Prezydenta Miasta Jaworzna.
 19. Interpelacje, wolne wnioski i informacje radnych.
 20. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o wnioskach mieszkańców.

Archiwalne zapisy sesji oraz transmisje z bieżącej można obejrzeć w zakładce Sesje Rady Miejskiej Live.