Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Losowanie kolejności wyboru mieszkań w Osiedlu Sfera

27 listopada 2017, 17:15

Losowanie kolejności wyboru mieszkań w Osiedlu Sfera

Losowanie kolejności wyboru mieszkań w Osiedlu Sfera

W poniedziałek, 27 listopada odbyło się publiczne losowanie kolejności wyboru mieszkań w Osiedlu Sfera - II etap. 90 nowym mieszkańcom osiedla gratulował Zastępca Prezydenta Miasta Tadeusz Kaczmarek.

Inwestycja realizowana jest od czerwca br., a planowane zakończenie robót budowlanych datowane jest na wrzesień 2018 r. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem klucze zostaną przekazane mieszkańcom do końca października 2018 r.

Inwestycja będzie kosztować 13,8 mln złotych, z których 7,5 mln złotych pokryte zostanie z kredytu preferencyjnego udzielonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego, 3,3 mln złotych wyniesie partycypacja najemców, 2 mln złotych na ten cel przekazało miasto, a 0,8 mln złotych pochodzi ze środków Jaworznickiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego.

Mieszkańcy będą wybierać mieszkania od 30 listopada do 13 grudnia br. Po wyborze mieszkania podpisywana będzie umowa partycypacyjna.

Liczba zakwalifikowanych wniosków w stosunku do ilości dostępnych lokali:

  • w kategorii M2 - 24 wnioski na 36 mieszkań,
  • w kategorii M3 - 37 wnioski na 36 mieszkań,
  • w kategorii M4 - 29 wnioski na 20 mieszkań.
ObrazekObrazek