Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Zapraszamy na prelekcje i warsztaty

3 listopada 2017, 09:15

Bezpłatne prelekcje i warsztaty dla seniorów i ich opiekunów

Bezpłatne prelekcje i warsztaty dla seniorów i ich opiekunów

Zespół Lecznictwa Otwartego, w ramach zadania "Edukacja zdrowotna w zakresie profilaktyki schorzeń narządu ruchu oraz zdrowego stylu życia", organizuje bezpłatne prelekcje i warsztaty dla seniorów i ich opiekunów oraz osób czynnych zawodowo, wykonujących  pracę w obciążeniu statycznym - w szczególności pracę siedzącą lub stojącą.

Prelekcje będą odbywały się w terminach:

SENIORZY I OPIEKUNOWIE
8 listopada 2017 r.; godz. 10:00-14:00
Sala Biblioteki Miejskiej w Jaworznie, ul. Rynek Główny 17

OSOBY CZYNNE ZAWODOWO
21 listopada 2017 r.; godz. 10:00-14:00
Sala Młodzieżowego Domu Kultury w Jaworznie, ul. Inwalidów Wojennych 2

Dzięki prelekcji seniorzy i ich opiekunowie nabędą wiedzę o:

  • zagrożeniach urazowych i wypadkowych, jakich seniorzy mogą doświadczyć w życiu codziennym oraz o sposobach unikania tych zagrożeń lub redukowania ich negatywnych skutków;
  • prostych, możliwych do stosowania w warunkach domowych, ćwiczeniach rehabilitacyjnych;
  • łatwych, możliwych do stosowania w warunkach domowych, ćwiczeniach fizycznych, umożliwiających utrzymanie sprawności i dobrej kondycji.

Dzięki prelekcji osoby czynne zawodowo nabędą wiedzę o:

  • zagrożeniach chorobowych mających związek  z wykonywaną przez nich pracą o obciążeniu statycznym;
  • prostych, możliwych do stosowania podczas przerw w pracy, ćwiczeniach poprawiających jakość i komfort pracy;
  • prostych, możliwych do stosowania w warunkach domowych, ćwiczeniach niwelujących lub łagodzących dolegliwości kostno-mięśniowe związane ze statyczną pracą;
  • rodzajach aktywności fizycznej wskazanych dla wybranej  grupy zawodowej.