Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Wspomnienie bpa Śmigielskiego

6 października 2017, 12:00

Wspomnienie bpa Śmigielskiego

Wspomnienie bpa Śmigielskiego

7 października 2008 r. o godzinie 15.05 w wieku 75 lat zmarł pierwszy biskup sosnowiecki Adam Śmigielski - Honorowy Obywatel Miasta Jaworzna. Grób biskupa Śmigielskiego znajduje się na placu przy bazylice katedralnej w Sosnowcu. W tym roku mija 9. rocznica Jego śmierci.

W czerwcu 2008 roku na sesji Rady Miejskiej, radni jednogłośnie zadecydowali o nadaniu Honorowego Obywatelstwa Miasta Jaworzna Biskupowi Adamowi Śmigielskiemu.
- Biskup Śmigielski odwiedzał w naszym mieście wszystkie placówki, których działalność służy osobom szczególnie dotkniętym przez los - wspomina prezydent Jaworzna Paweł Silbert. - Przynosił pociechę, nadzieję i podnosił na duchu. To Jego poczynaniom zawdzięczamy powstanie nowych parafii, dokończenie budowy obiektów sakralnych, ożywienie organizacji kościelnych i charytatywnych. Niekończąca się jest lista miejsc w naszym mieście, które odwiedził Ksiądz Biskup.

Jako Salezjanin szczególną wagę Biskup Adam Śmigielski przywiązywał do niesienia pomocy ludziom chorym i ubogim. Współuczestniczył prawie we wszystkich spotkaniach z młodzieżą i mieszkańcami, poświęconych krzewieniu dobra, miłości bliźniego i organizowaniu pomocy potrzebującym.

Szczególną zasługą Księdza Biskupa jest uzyskanie wymaganych akceptacji w sprawach obrania Matki Bożej Nieustającej Pomocy patronką miasta, a wcześniej nałożenie koron na wizerunku MBNP z Dzieciątkiem, w Jej obrazie w Sanktuarium w Jaworznie - Osiedlu Stałym, przez papieża Jana Pawła II w czasie Jego wizyty w Sosnowcu w czerwcu 1999 r. Wcześniej przyznania tytułu Sanktuarium kościołowi parafialnemu na Osiedlu Stałym.

Biskup Adam Śmigielski urodził się 24 grudnia 1933 roku. Tak o tym opowiadał w wywiadzie dla KAI: "Urodziłem się w Przemyślu, w dzielnicy Zasanie, w rodzinie dosyć licznej. Byłem ósmym dzieckiem moich rodziców. Mój ojciec był zawodowym oficerem. Moja matka studiowała w Austrii w latach dwudziestych w tamtejszej Szkole Gospodarczej. Było to dużym wyróżnieniem, bo chyba tylko dwie osoby z Galicji tam studiowały. Chodziłem do szkoły podstawowej w Przemyślu w warunkach bardzo trudnych, dlatego, że była to II wojna światowa. Powszechna była pauperyzacja społeczeństwa, brak środków do życia, do jedzenia. Skala trudności była o sto razy większa, niż dzisiaj, kiedy mówi się o trudnościach ekonomicznych. Po skończeniu szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum w 1951 roku zdałem maturę i po odbyciu dwumiesięcznej służby polskiej w Warszawie jako 18 - letni chłopak udałem się do nowicjatu Towarzystwa Salezjańskiego do Kopca”.

Biskup Śmigielski zawsze podkreślał, że jest salezjaninem. Stąd też po nazwisku w oficjalnych dokumentach dodawał trzy litery SDB, które oznaczają właśnie salezjanów (Salesiani di Don Bosco - Salezjanie Księdza Bosko). W latach 1951 - 53 studiował filozofię w Wyższym Seminarium Duchownym Towarzystwa Salezjańskiego w Krakowie, a od 1951 do 1953 roku teologię w Wyższym Seminarium Duchownym w Lublinie. Tam też otrzymał święcenia kapłańskie 30 czerwca 1957 roku (w 1955 roku złożył śluby wieczyste w Towarzystwie Salezjańskim). Był prefektem studiów w Wyższym Seminarium Duchownym Towarzystwa Salezjańskiego w Krakowie (1963 - 1966), wykładowcą Pisma św. i języków biblijnych w tymże seminarium (1959 - 1970), sekretarzem, a później członkiem Komisji Episkopatu Polski do spraw Seminariów Duchownych (1966 - 1991). Od 1969 do 1971 roku odbywał studia doktoranckie w Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie, gdzie obronił doktorat. W tym czasie był także kapelanem Zgromadzenia Sióstr od Aniołów w Chylicach koło Warszawy.
Kolejne studia rozpoczął w Rzymie, w tamtejszym Instytucie Biblijnym (1971 - 1974), będąc jednocześnie wychowawcą kleryków w Międzynarodowym Instytucie Salezjańskim w Rzymie, a później w L'Ecole Biblique w Jerozolimie (1974 - 1975). Często wspominał, że kilkanaście razy odmawiano mu wydania paszportu, żeby studiować za granicą. "Po 15 latach starań i po 18 odmowach ze strony rządu wreszcie w 1971 roku uzyskałem paszport, aby udać się do Rzymu. Mając lat 38 rozpocząłem studia w Instytucie Biblijnym w Rzymie”. Wakacje często spędzał w Stanach Zjednoczonych, pomagając w duszpasterstwie i zarabiając w ten sposób na swoje dalsze studia. Doktorat obronił w 1979 roku. Pracował jako rektor Wyższego Seminarium Duchownego Towarzystwa Salezjańskiego i przełożony wspólnoty salezjańskiej w Krakowie (1975 - 1981), dyrektor Zakładu pw. św. Jana Bosko w Oświęcimiu (1982 - 1986), inspektor (prowincjał) Inspektorii Salezjańskiej św. Jana Bosko we Wrocławiu (1986 - 1992).

Biskupem sosnowieckim został mianowany 25 marca 1992 roku, 30 maja 1992 roku przyjął sakrę biskupią w katedrze sosnowieckiej pw. Wniebowzięcia Najśw. Maryi Panny z rąk kard. Józefa Glempa, Prymasa Polski. Uroczysty ingres do katedry i uroczyste objęcie diecezji nastąpiło również 30 maja 1992 roku. Jego zawołanie biskupie brzmiało: "Da mihi animas” ("Daj mi dusze”), które jest dewizą salezjanów.