Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Wsparcie Rodziny - pomoc prawna i psychologiczna

15 września 2017, 09:00

Wsparcie Rodziny - pomoc prawna i psychologiczna

Wsparcie Rodziny - pomoc prawna i psychologiczna

Wszystkich mieszkańców Jaworzna, którzy potrzebują fachowej pomocy prawnej oraz wsparcia psychologa, informujemy o możliwości skorzystania z usług Centrum Pomocy Rodzinie Caritas. Porady udzielane są bezpłatnie.

Dzięki współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej oraz dofinansowaniu z budżetu Samorządu Województwa Śląskiego, w siedzibie Caritas Diecezji Sosnowieckiej, przy ul. Korczaka 5 w Sosnowcu, rozpoczęła się trzecia edycja projektu "Centrum Pomocy Rodzinie Caritas", która działać będzie do końca 2017 roku.

Zadaniem projektu jest ochrona wartości nadrzędnej, jaką jest rodzina. Projekt Centrum skierowany jest do osób borykających się z problemem alkoholowym w rodzinie oraz konsekwencjami ekonomicznymi uzależnień.

Na porady zapisywać się można telefonicznie pod numerem telefonu: 32 363 03 70 lub osobiście w Sekretariacie Caritas Diecezji Sosnowieckiej przy ul Korczaka 5 w Sosnowcu.

 

Obrazek