Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Od 1 września zmiany w systemie edukacji

25 sierpnia 2017, 09:45

fot. www.fotolia.com

fot. www.fotolia.com

Wielkimi krokami zbliża się koniec wakacji. Nowy rok szkolny 2017/2018 to początek wdrażania reformy oświaty, co oznacza zmiany w całym systemie edukacji. 1 września rozpocznie się wygaszanie gimnazjów i wdrażanie nowych podstaw programowych.

- Ustawa z 14 grudnia 2016 r. dokonała zmian w typach szkół. Od 1 września 2017 r. w systemie polskiej oświaty nie będzie już gimnazjów, sześcioletnie szkoły podstawowe staną się ośmioletnimi, zaś zasadnicze szkoły zawodowe staną się szkołami branżowymi I stopnia - przypomina zastępca prezydenta Tadeusz Kaczmarek.

30 marca br. Rada Miejska w Jaworznie podjęła uchwałę, która dostosowała sieć jaworznickich szkół do wymogów ustawy. W rezultacie w miejsce dotychczasowych 15 szkół podstawowych pojawią się 22 tego typu placówki. Przywrócono także dawne numery szkół sprzed reformy, która miała miejsce w 1999 r. Zwiększenie liczby szkół podstawowych skróci wielu uczniom drogę z domu do szkoły.

- Spośród jedenastu gimnazjów, siedem przekształcono w szkoły podstawowe, dwa gimnazja zostały włączone do szkół podstawowych, natomiast dwa dotychczas funkcjonujące w zespołach szkół stały się razem szkołą podstawową - wyjaśnia Tadeusz Kaczmarek. - Tym samym 11 szkół podstawowych prowadzić będzie jeszcze w przyszłym roku oddziały gimnazjalne klasy II i III, w następnym, oddziały klasy III, aż do ich wygaśnięcia z dniem 31 sierpnia 2019 r.  Pamiętajmy, że żadne gimnazjum nie zostało zlikwidowane, tym samym ich uczniowie nie będą przenoszeni do innych obiektów szkolnych.

Sieć szkół ponadgimnazjalnych pozostaje w zasadzie bez zmian. Zasadnicze szkoły zawodowe staną się wprawdzie szkołami branżowymi I stopnia, pozostaną jednak, jak dotychczas w ramach tych samych zespołów szkół oraz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego.

- Nie ma problemów z miejscami dla dzieci rozpoczynających naukę w klasie I szkoły podstawowej, w tym dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych - mówi Irena Wojtanowicz - Stadler, naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu. - Również jaworznickie szkoły ponadgimnazjalne dysponują liczbą miejsc wystarczającą do przyjęcia wszystkich tegorocznych absolwentów gimnazjów i to zarówno w liceach ogólnokształcących, technikach, jak i szkołach branżowych.

W nowym roku szkolnym, po raz pierwszy w historii, prawem do wychowania przedszkolnego objęte zostały dzieci trzyletnie, co w praktyce oznacza, że miejsca w przedszkolach miasto ma obowiązek zapewnić dla dzieci w wieku 6 lat, które mają obowiązek przedszkolny oraz zgłoszonych do wychowania przedszkolnego przez rodziców lub opiekunów prawnych dzieci w wieku od 3 do 5 lat.

Sytuacja ta spowodowała konieczność uruchomienia dodatkowych oddziałów przedszkolnych oraz dokładnego monitorowania liczby wolnych miejsc w przedszkolach. W rezultacie rodzicom dzieci nieprzyjętych wskazano miejsca w innych przedszkolach.