Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Prace kanalizacyjne w Jeleniu

27 lipca 2017, 11:16

Prace kanalizacyjne

Prace kanalizacyjne

Do zakończenia prac kanalizacyjnych Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Jeleniu Łęgu zostały trzy miesiące. Ekipy techniczne cały czas można spotkać na ulicy Zwycięstwa oraz na kilku mniejszych, pobocznych ulicach.

- Z planowych 9 kilometrów kanalizacji sanitarnych, zostało już ułożonych 6 kilometrów sieci. Roboty trwają nadal w środkowej części ulicy Zwycięstwa. Niebawem rozpoczną się w rejonie ulicy Zwycięstwa/Celników oraz Zwycięstwa/Biały Brzeg. Postępy w pracach widoczne są również w ulicy Wielki Dół i Kosów - tłumaczy rzecznik MPWiK Sławomir Grucel.

Prace instalacyjne, czyli prace związane z ułożeniem pod ziemią sieci kanalizacyjnej, powinny potrwać do października. Natomiast wszystkie prace odtworzeniowe, związane z odbudową dróg, jeśli aura pozwoli i nie pokrzyżuje planów, prowadzone będą do końca listopada 2017 roku.  Już teraz główny wykonawca - firma Insbud - przygotowuje się do asfaltowania ulicy Dolnej i Kazimierza Bożka.

Inwestycja w Jeleniu kosztuje prawie 5 milionów zł brutto i realizowana jest dla  1200 osób. Jest częścią piątego etapu projektu "Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacyjnego miasta Jaworzna", który dofinansowany jest ze środków Unii Europejskiej.