Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Wpłynęło 228 wniosków na mieszkanie za remont

18 lipca 2017, 14:28

fot. MZNK Jaworzno

fot. MZNK Jaworzno

W miniony piątek, 14 lipca br., Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych zakończył przyjmowanie wniosków o przydział mieszkania w programie Mieszkanie za remont. W ciągu miesiąca mieszkańcy złożyli aż 228 wniosków.

Program mieszkanie za remont skierowany jest do mieszkańców Jaworzna, którzy nie mają zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych i zobowiążą się do przeprowadzenia remontu lub modernizacji gminnego mieszkania. Dodatkowo wnioskodawcy muszą spełniać wymogi dotyczące dochodów określonych w uchwale Rady Miejskiej.

W terminie od 14 czerwca do 14 lipca br. mieszkańcy złożyli 228 wniosków o przydział mieszkania w zamian za remont. We wniosku można było wskazać do trzech spośród 50 mieszkań wytypowanych do tej edycji programu.

- Tak wielkie zainteresowanie programem świadczy o tym, że decyzja o jego uruchomieniu była strzałem w dziesiątkę. Potrzeby mieszkaniowe są bardzo duże i staramy się wyjść naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców - mówi Zastępca Dyrektora MZNK Zbigniew Krepel.

Aktualnie MZNK zajmuje się weryfikacją wniosków pod względem formalnym. Do sprawdzenia formularze i dokumenty złożone przez mieszkańców, więc zainteresowani muszą uzbroić się w cierpliwość. Wnioski, które spełniają wymagania zapisane w uchwale Rady Miejskiej zostaną przekazane Społecznej Komisji Mieszkaniowej. Komisja na podstawie własnego regulaminu przyznaje punkty wnioskom i decyduje o przydziale mieszkań. Najbliższe posiedzenie komisji planowane jest we wrześniu br.

Osoby, które znajdą się na liście, podpiszą umowy z MZNK na czas określony, w których zobowiążą się do przeprowadzenia określonych prac remontowych w mieszkaniu. Po wykonaniu remontu i odebraniu prac przez inspektorów MZNK zostanie podpisana umowa najmu na czas nieokreślony.