Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Propozycje nowych nazw ulic

4 lipca 2017, 10:53

Wkrótce w Jaworznie pojawią się nowe nazwy ulic. Wśród propozycji są m. in. hetm. Stanisława Żółkiewskiego, Na Stoku, Kryształowa, czy Górników z Danuty.

Wkrótce w Jaworznie pojawią się nowe nazwy ulic. Wśród propozycji są m. in. hetm. Stanisława Żółkiewskiego, Na Stoku, Kryształowa, czy Górników z Danuty.

Przed 1 września br. 25 jaworznickich ulic zmieni swoje nazwy. To delegacja ustawowa zobowiązująca samorządy do zmiany nazw ulic, placów i skwerów nawiązujących do symboli komunizmu. W mieście zakończyły się konsultacje, w ramach których mieszkańcy zgłaszali swoje propozycje. Wkrótce w Jaworznie pojawią się nowe nazwy ulic. Wśród propozycji są m. in.: hetm. Stanisława Żółkiewskiego, Na Stoku, Kryształowa, czy Górników z Danuty. Zanim to jednak nastąpi pełny wykaz nowych nazw zostanie podany do publicznej wiadomości wraz z krótkimi notkami lub opisem, uzasadniającymi przyjęcie danej nazwy.

- Otrzymaliśmy zwrotną informację z Instytutu Pamięci Narodowej odnoszącą się do nowych nazw ulic. Wszystkie uzyskały pozytywną opinię. Teraz podajemy je do publicznej wiadomości, aby zapoznali się z nimi mieszkańcy. Właściwe projekty uchwał trafią na sierpniową sesję Rady Miejskiej w Jaworznie - tłumaczy Ewa Sidełko-Paleczny, Sekretarz Miasta.

Złożone przez mieszkańców propozycje zostały rozpatrzone przez Miejski Zespół Nazewnictwa Obiektów Publicznych w Jaworznie oraz zarekomendowane Prezydentowi Miasta. Na dalszym etapie opiniował je IPN. Poniżej publikujemy propozycje nowych nazw ulic, które trafią pod obrady rady. Ewentualne uwagi do propozycji można w terminie do 21 lipca br. kierować do Wydziału Geodezji i Kartografii (ul. Grunwaldzka 52 lub mailowo na adres: ulice@um.jaworzno.pl).

Więcej informacji pod nr tel. 32 / 618 17 33.

Lp.

Dotychczasowa nazwa

Dzielnica Nowa propozycja Krótka informacja
1. Adolfa Warskiego Osiedle Stałe Radosna Ulica Radosna zostaje przedłużona o dodatkowy odcinek drogi noszącej do tej pory nazwę Warskiego.
2. Dąbrowszczaków Osiedle Stałe Energetyków Nieistniejąca część tej ulicy przebiega na terenie elektrowni, pozostała część jest przedłużeniem ulicy Energetyków i będzie stanowić jej kontynuację.
3. Małgorzaty Fornalskiej Góra Piasku Dolomitowa Nazwa związana z położeniem drogi. Ulica biegnie w kierunku nieczynnego już kamieniołomu, w którym eksploatowano dolomit do produkcji cementu.
4. Marii Koszutskiej Jeleń Józefa Macy Józef Maca (1914 -1994). Żołnierz w 5. Pułku Piechoty Legionów w Wilnie i na Westerplatte. Otrzymał liczne odznaczenia i medale, m. in. Krzyż Oświęcimski, odznakę "Za zasługi dla Miasta Gdańska", Srebrny Krzyż Orderu Virtuti Militari.
5. Pawła Findera Dąbrowa Narodowa Kameralna Krótka, wąska uliczka, bez zabudowy mieszkaniowej. Nazwa oddaje jej spokojny charakter.
6. Stefana Żółkiewskiego Centrum hetm. Stanisława Żółkiewskiego Hetman Stanisław Żółkiewski (1547 - 1620). Poprowadził wojska Rzeczpospolitej do zwycięstwa nad czterokrotnie liczniejszymi Rosjanami w bitwie pod Kłuszynem. Zginął w bitwie pod Cecorą.
7. Teodora Duracza Bory Kryształowa Nazwa zaproponowana przez wszystkich mieszkańców tej ulicy.
8. Gwardii Ludowej Jeziorki Arnolda Preglera Arnold Pregler (1897 - 1943). Leśniczy z Jeziorek. Leśniczówka była punktem kontaktowym dla leśnej grupy Gwardii Ludowej PPS. W 1943 roku za działalność konspiracyjną aresztowany przez Gestapo z całą rodziną. Został rozstrzelany.
9. Henryka Rutkowskiego Pszczelnik Franciszka Racka Franciszek Racek (1874 - 1961). W latach 1912-1937 naczelnik, później burmistrz Jaworzna. Angażował się w edukację i rozwój młodzieży, powołał Komitet Rozbudowy Miasta. Prezes miejscowego Towarzystwa Gimnastycznego "Sokół".
10. Władysława Hibnera Pszczelnik Franciszka Schattanka Franciszek Schattanek (1869-1903). Od 1892 r. piastował urząd Naczelnika Gminy. Po uzyskaniu praw miejskich przez Jaworzno w 1901 r. - pierwszy Burmistrz Jaworzna w latach 1901 - 1903.
11. Kościuszkowców Osiedle Stałe Aurelii Stachurki Aurelia Stachurka (1924 - 2007). W 1947 w Chabówce udzieliła pomocy żołnierzom AK, skazana na 5 lat więzienia. W ankiecie personalnej miała napisane "wróg Polski". W 1978 pilnowała krzyża na Osiedlu Stałym w miejscu, gdzie miał powstać kościół. Pisała wiersze, opowiadania, szkice literackie. Pochowana na cmentarzu w Wilkoszynie.
12. Franciszka Zubrzyckiego Dąbrowa Narodowa / Łubowiec Górników z "Danuty" Nazwa upamiętniająca śmierć 18 górników. 26 sierpnia 1954 roku w przynależącej do kopalni Komuna Paryska upadowej "Danuta" doszło do tragedii. Wyrobisko pochłonęła woda. Wszyscy pracujący tam wówczas górnicy zginęli.
13. gen. Grzegorza Korczyńskiego Byczyna Na Stoku Nazwa zwyczajowa, z uwagi na położenie ulicy przy dawnym źródle "Stok".
14. Adama Rapackiego Byczyna gen. Józefa Hallera Józef Haller (1873 - 1960). Generał broni Wojska Polskiego, legionista, harcmistrz, przewodniczący ZHP, działacz polityczny i społeczny. Kawaler Orderów Orła Białego i Virtuti Militari. O udziale jaworznian, ochotników, w ramach Armii Polskiej generała Hallera informuje nas tablica umieszczona na budynku Muzeum Miasta Jaworzna.
15. Hanki Sawickiej Osiedle Stałe Wincentego Muchy Wincenty Mucha (1910 - 1978). Utworzył I Samodzielny Hufiec Harcerzy w Mościcach. W latach okupacji działał w ramach Szarych Szeregów w Hufcu Mościce, a następnie w Chorągwi Krakowskiej, dodatkowo współpracując z AK. W 1948 roku został aresztowany i skazany na 8 lat więzienia pod zarzutem przynależności do organizacji WiN. W 1955 roku wyszedł na wolność i wrócił do Jaworzna.
16. Juliana Leńskiego Byczyna Pyrzowiec Zwyczajowa nazwa miejscowa, dla określenia istniejącego tu źródła "Pyrzowiec".
17. Marszałka Georgija Żukowa Byczyna Żukowa Nazwa potocznie używana przez mieszkańców Byczyny.
18. Tomasza Baranowskiego Byczyna Abstorskich 15 lipca 1943 roku gestapo dokonało aresztowania w leśniczówce Leśniczego z Byczyny Mieczysława Abstorskiego z rodziną i nadleśniczego Franciszka Abstorskiego z rodziną. Franciszkowi i Mieczysławowi przypisano ważną rolę w ruchu partyzanckim.
19. Juliana Bruna Byczyna Ireny Odrzywołek Irena Odrzywołek (1925 - 1946). Mieszkanka Byczyny, po wojnie była strażniczką krakowskiego więzienia. W 1946 r. brała udział w akcji  uwolnienia więźniów. Współpracowała z partyzantami. Została aresztowana w Gliwicach. Po Po ekspresowym procesie została zgładzona w więzieniu przy ulicy Mikołowskiej w Katowicach. W 2016 roku została pośmiertnie uhonorowana odznaką Za zasługi w pracy penitencjarnej.
20. Marcelego Nowotki Dąbrowa Narodowa Władysława Lichtańskiego Władysław Lichtański (1937 -  2004).  Działał na rzecz jaworznickich niepełnosprawnych dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym i fizycznym. Przez wiele lat był przewodniczącym Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Jaworznie, oraz członkiem Zarządu Głównego Stowarzyszenia w Warszawie. Dzięki niemu w Jaworznie powstały: Ośrodek Rehabilitacyjny przy ul. Sulińskiego, Warsztat Terapii Zajęciowej i Ośrodek Wczesnej Interwencji przy ul. Chopina, oraz Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Szczakowskiej. Zmarł po ciężkiej chorobie.
21. Mariana Buczka Dąbrowa Narodowa Dziunikowskich Kazimierz Dziunikowski (1902 - 1992) Uczestnik wojny polsko-bolszewickiej. Zasłużony dla miasta sztygar w dozorze górniczym. Po wojnie wieloletni dyrektor jaworznickich kopalń. Angażował się w wiele akcji społecznych. Olga Dziunikowska (1903 – 1993), żona Kazimierza, Uzdolniona malarka amatorka. Bohdan Dziunikowski (1930 -2012) syn Kazimierza i Olgi. Profesor zwyczajny fizyki AGH, wybitny specjalista w dziedzinie radiometrycznych metod analitycznych (twórca niektórych z tych metod), wspaniały wykładowca, autor cenionych podręczników akademickich, ekspert Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej, wielki patriota. Laureat wielu nagród, odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Medalem Edukacji Narodowej.
22. Oskara Langego Osiedle Stałe gen. Feliksa Kamińskiego Feliks Kamiński (1886 - 1940). Generał rozstrzelany przez NKWD w 1940 r. w Charkowie. Członek Związku Strzeleckiego, podporucznik artylerii w Legionach Polskich. Uczestnik I Wojny Światowej oraz wojny polsko-bolszewickiej. Za bohaterstwo okazane w wojnie odznaczony Krzyżem Srebrnym Orderu Wojennego Virtuti Militari. Pełnił funkcje adiutanta marsz. Józefa Piłsudskiego.
23. Wincentego Pstrowskiego Centrum Roberta Domsa Robert Doms (ok. 1855 -1916). Wykupił pola górnicze w okolicy Rudnej Góry w gminie Jeleń, gdzie w 1873 roku powstały dwa szyby, noszące nazwy Robert I i Robert II. Właśnie Roberta Domsa uważa się za twórcę i pierwszego właściciela dzisiejszej kopalni Sobieski, utrzymującej wizerunek Jaworzna jako miasta bogatego i opierającego przemysł na tym cennym surowcu, zaopatrując jaworznickie elektrownie.
24. Władysława Kniewskiego Pszczelnik Gryfitów Ród Gryfitów w historii pojawił  się ok. XII wieku. Wielu przedstawicieli tego rodu zajmowało wyższe urzędy na dworach książąt piastowskich. Z tego rodu wywodził się pierwszy, wedle przekazów źródłowych, właściciel okolic Jaworzna, czyli Klemens Magnus Gryfita z rodu Świebodziców. Jego ojciec Klemens Klimontowic pochodzący z małopolski, a służący na dworze księcia Konrada Mazowieckiego za zasługi wobec księcia Kazimierza Opolskiego otrzymał wielkie nadania w pobliżu Jaworzna. Na karty historii Polski wpisał się ufundowaniem klasztoru sióstr benedyktynek w Staniątkach, który był związany później z klasztorem w Tyńcu. Do fundacji dołączyli bracia Klemensa: Jan, Andrzej i Wierzbięta.
25. Leona Kruczkowskiego Wysoki Brzeg Nad Przemszą Ulica biegnąca równolegle, do nieopodal przepływającej rzeki Przemszy.

Co z dotychczasowymi dokumentami?

Zgodnie z zapisami ustawy dekomunizacyjnej zmiana nazwy nie będzie miała wpływu na ważność dokumentów zawierających nazwę dotychczasową (tj. dowodów osobistych, które zawierają meldunek, prawa jazdy lub dowodu rejestracyjnego). Będzie można używać ich tak długo, aż stracą ważność. Przy utracie ważności dokumentów trzeba pamiętać, aby je zaktualizować pod kątem nowych ulic. Zgodnie z obowiązującą w mieście uchwałą Rady Miejskiej, przy wymianie tego typu dokumentów nie będą pobierane opłaty. Dla mieszkańców nie będzie zatem żadnych dodatkowych kosztów, oprócz wykonania fotografii.

Zmian nie trzeba będzie dokonywać również w urzędzie skarbowym, gdyż ta instytucja bazuje na numerze PESEL. Jedynie w przypadku posiadania konta bankowego trzeba będzie tam dokonać zgłoszenia zmiany nazwy ulicy. Ponadto pisma oraz postępowania sądowe i administracyjne w sprawach dotyczących zmiany nazwy, dokonanej na mocy ustawy, w księgach wieczystych, rejestrach, ewidencjach i dokumentach urzędowych będą wolne od opłat.

Koszty poniosą natomiast przedsiębiorcy, którzy będą musieli ewentualnie wyrobić nowe pieczątki oraz uaktualnić dane KRS, a także wymienić szyldy, wizytówki czy papier firmowy. Firmy będą musiały również zmienić treść ogłoszeń i reklam, a swoich kontrahentów poinformować o zmianie adresu korespondencyjnego.