Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Rondo im. ks. Juliana Bajera

30 czerwca 2017, 14:13

Rondo im. ks. Juliana Bajera

Rondo im. ks. Juliana Bajera

U zbiegu ulic Obrońców Poczty Gdańskiej i Hugona Kołłątaja odsłonięto i poświęcono tablice upamiętniające zasłużonego mieszkańca Jaworzna - śp. księdza Juliana Bajera. W uroczystości udział wziął m.in. Biskup Diecezji Sosnowieckiej Grzegorz Kaszak, Prezydent Miasta Paweł Silbert oraz jego zastępcy.

Ksiądz Julian Bajer był postacią związaną przez 30 lat w sposób szczególny z Jaworznem. Pamiętamy go jako budowniczego, inicjatora działań społecznych, wielkiego patriotę, długoletniego proboszcza Kolegiaty pw. św. Wojciecha i św. Katarzyny, a nade wszystko duszpasterza oddanego do ostatnich chwil swego życia naszemu miastu.

Rada Miejska w Jaworznie doceniła zasługi księdza proboszcza i upamiętniła jego postać poprzez nadanie mu honorowego tytułu "Zasłużony dla miasta Jaworzna". Dodatkowo, na wniosek radnego Dawida Domagalskiego, postanowiła nazwać jego imieniem jeden z obiektów publicznych w Jaworznie - rondo przy zbiegu ulic Kołłątaja i Obrońców Poczty Gdańskiej.

***

Ksiądz prałat Julian Bajer urodził się w 1928 r. w Wiśniowej. W 1948 r. zdał egzamin dojrzałości w Jaworznie, po czym rozpoczął studia na wydziale teologicznym Uniwersytetu Jagielońskiego. Po ich ukończeniu zaczął pracę jako ksiądz wikariusz przy parafiach: w Kętach, w Brzeszczach i Szczyrku. Od 1961 r. pełnił posługę, jako administrator parafii pw. Wszystkich Świętych w Rudawie oraz parafii pw. Pana Jezusa Dobrego Pasterza w Krakowie. W 1979 r. został proboszczem parafii pod wezwaniem św. Wojciecha i św. Katarzyny w Jaworznie. Dzięki staraniom ks. Bajera jaworznicki kościół otynkowano, położono posadzkę, zbudowano wielki ołtarz i jeden z największych witraży w Europie, a z pewnością największy w Polsce.

Jednym z celów, jakie również postawił sobie ks. proboszcz Julian Bajer było uratowanie ksiąg parafialnych. Trzy lata zajęło mu przepisywanie i tłumaczenie z łaciny ksiąg od XVI do XIX w., dzięki czemu znał jaworznickie rody jak nikt inny i często służył pomocą szukającym swych korzeni.

Lubił narciarstwo i muzykę. Grał na gitarze, skrzypcach i organach. Skomponował kilka pieśni religijnych. Bardzo dobrze z osobistych kontaktów znał Ojca Świętego Jana Pawła II.

Ksiądz Prałat Julian Bajer zmarł 14 stycznia 2009 r. w wieku 95 lat, jako zasłużony obywatel Jaworzna.

ObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazek