Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Zasady odbioru odpadów w PSZOK

29 czerwca 2017, 09:02

Właśnie rozpoczyna się budowa gminnego punktu, który będzie znajdował się przy ulicy Górnośląskiej na Górze Piasku.

Właśnie rozpoczyna się budowa gminnego punktu, który będzie znajdował się przy ulicy Górnośląskiej na Górze Piasku.

Rozpoczyna się budowa Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. Każda gmina jest zobowiązana do prowadzenia Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, w którym mieszkańcy mogą oddawać odpady problemowe. Przypominamy jakie są zasady oddawania odpadów w takim punkcie. 

Aktualnie PSZOK na terenie Jaworzna prowadzi firma MPO Sp. z o.o. Do punktu trafiają przedmioty, które ze względu na swoje gabaryty lub skład nie mogą być wrzucane do pojemników na odpady. Można do nich zaliczyć między innymi: odpady elektryczne i elektroniczne, opakowania po farbach i innych środkach chemicznych, odpady wielkogabarytowe, opony, zużyte baterie i akumulatory, odzież i odpady budowlane. Rodzaj i ilość odpadów, które można oddać w PSZOK zapisane jest szczegółowo w załączniku do regulaminu takiego punktu. Każdy mieszkaniec przy oddawaniu odpadów w PSZOK musi podać imię nazwisko oraz adres. Następnie własnoręcznym podpisem potwierdza te dane oraz informacje na temat ilości i rodzaju oddanych odpadów. Jest to niezbędne ponieważ PSZOK przeznaczony jest tylko dla osób mieszkających na terenie Jaworzna i obsługa punktu musi mieć możliwość zweryfikowania od kogo przyjmuje odpady.

Nieco inne zasady weryfikacji danych dotyczą osób, które oddają odpady budowlane. Wynika to z faktu, że gruz można oddawać bezpłatnie do wyznaczonego przez Radę Miejską limitu 300 kg na osobę rocznie. Przy oddawaniu odpadów z remontów i rozbiórek należy wypełnić specjalny formularz - oświadczenie.

Każdorazowo odwiedzając PSZOK należy stosować się do regulaminu określającego zasady bezpieczeństwa, oznakowania znajdującego się na punkcie oraz poleceń obsługi.

Przypominamy, aktualnie PSZOK na terenie Jaworzna prowadzi firma MPO Sp. z o.o.
Adres: ul. Martyniaków 8, 43-600 Jaworzno
Godziny otwarcia: od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 18:00, w soboty od 10:00 do 16:00.

Właśnie rozpoczyna się budowa gminnego punktu, który będzie znajdował się przy ulicy Górnośląskiej na Górze Piasku. Prace budowlane powinny zakończyć się w listopadzie br.

Więcej informacji o PSZOK w tym regulamin i limity oddawanych odpadów znajdują się na naszej stronie www.mznk.jaworzno.pl w zakładce odpady komunalne - Punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych.