Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Stypendia Prezydenta Miasta - trwa nabór wniosków

23 czerwca 2017, 10:32

Stypendia Prezydenta Miasta - trwa nabór wniosków

Stypendia Prezydenta Miasta - trwa nabór wniosków

Prezydent Jaworzna już po raz szesnasty ufunduje stypendia dla uczniów uzdolnionych w dziedzinie nauki, sztuki i sportu. Wnioski o stypendium można składać do 31 sierpnia 2017 r.

Stypendium może być przyznane uczniowi, mającemu wybitne osiągnięcia edukacyjne, artystyczne lub sportowe, w szczególności:

  • laureatowi międzynarodowej olimpiady lub laureatowi i finaliście olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim lub turnieju;
  • laureatowi i finaliście konkursów przedmiotowych lub tematycznie innych o znaczącej randze;
  • laureatowi konkursu na pracę naukową, organizowanego przez instytucję naukową lub stowarzyszenie naukowe;
  • uczniowi uczestniczącemu w zajęciach przewidzianych tokiem studiów na podstawie przepisów w sprawie zasad i warunków uczestniczenia wybitnie uzdolnionych uczniów w zajęciach przewidzianych tokiem studiów na kierunkach zgodnych z uzdolnieniami oraz zasad zaliczania tych zajęć;
  • uczniowi uzyskującemu wysokie wyniki w nauce wyrażone średnią ocen końcowo - rocznych na poziomie co najmniej 5,3 oraz wzorowym zachowaniem;
  • uczniowi uzyskującemu wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym indywidualnym lub zespołowym, na szczeblu regionalnym, krajowym lub międzynarodowym;
  • uczniowi, który zdobył, w dziedzinie sztuki, nagrody, wyróżnienia i czołowe miejsca w konkursach, festiwalach, wystawach i przeglądach o znaczącej randze.

Uczeń, który otrzymał stypendium ma prawo ponownego ubiegania się o nie w latach następnych, na podstawie osiągnięć z okresu po przyznaniu ostatniego stypendium.

Wnioski o przyznanie stypendium wraz z regulaminem przyznawania stypendium można pobrać w każdej szkole, w Wydziale Edukacji, Kultury i Sportu przy ul. Dwornickiego 5, w punkcie informacyjnym Urzędu Miejskiego przy ul. Grunwaldzkiej 33, a także ze strony www.um.jaworzno.pl (patrz poniżej).

Dokumentację stypendialną z wnioskiem i wszystkimi wymaganymi załącznikami należy złożyć do 31 sierpnia 2017 r. w Wydziale Edukacji, Kultury i Sportu przy ul. Dwornickiego 5 lub w kancelarii głównej w Urzędzie Miejskim przy ul. Grunwaldzkiej 33.