Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Rusza program "Mieszkanie za remont"!

16 czerwca 2017, 14:11

Rusza program Mieszkanie za remont!

Rusza program "Mieszkanie za remont"!

W środę, 14 czerwca br., w następstwie uchwały Rady Gminy w Jaworznie rusza program "Mieszkanie za remont", który umożliwia wynajęcie mieszkania komunalnego w zamian za przeprowadzenie jego remontu. W związku z tym Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych w Jaworznie przygotował 50 mieszkań, które trafią do puli pierwszej edycji programu. Wnioski składać można do 14 lipca br.

Z oferty skorzystać będą mogły osoby, które spełniają warunki określone w uchwale, m.in. zamieszkują na stałe na terenie Jaworzna, spełniają kryteria dochodowe oraz złożą oświadczenie o możliwościach finansowych niezbędnych do wykonania remontu w przydzielonym mieszkaniu. O takie prawo będą się również mogły starać osoby, które obecnie zajmują lokal gminny, ale chcą go zamienić na inny i zobowiążą się do jego remontu. Gmina dysponuje mieszkaniami, które nie mogą być aktualnie zasiedlone, ponieważ nie zostały jeszcze wyremontowane.

- Do Miejskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych w Jaworznie wciąż zgłaszają się mieszkańcy z pytaniem o możliwość wynajmu mieszkania komunalnego do remontu - wyjaśnia zastępca prezydenta Tadeusz Kaczmarek. - Program "Mieszkanie za remont" to realna odpowiedź na potrzeby i oczekiwania jaworznian, jednocześnie stanowi szansę na zmniejszenie liczby pustostanów w naszej gminie.
 

Program popularnie nazywany "Mieszkanie za remont" polega na wynajmie mieszkań gminnych przeznaczonych do remontu przez osoby, które zobowiążą się do przeprowadzenia, potrzebnych w danym lokalu mieszkalnym, prac remontowych lub modernizacyjnych. MZNK podpisze umowę dotyczącą przeprowadzenia remontu mieszkania komunalnego z zainteresowaną osobą. Po wykonaniu prac określonych w umowie lokator będzie mógł zawrzeć umowę najmu mieszkania na czas nieokreślony.

Osoby, które już znajdują się na liście oczekujących na lokal komunalny również mogą ubiegać się o mieszkanie w ramach programu "Mieszkanie za remont".

Na przełomie sierpnia i września br., we współpracy ze Społeczną Komisją Mieszkaniową, MZNK opracuje listę osób zakwalifikowanych do przydziału w ramach programu "Mieszkanie za remont".

Wykaz lokali oraz regulamin programu dostępny jest na stronie internetowej jednostki: www.mznk.jaworzno.pl.


***

Uchwała Rady Miejskiej wprowadzająca zmiany w przepisach regulujących wynajem mieszkań wchodzących w skład gminnego zasobu mieszkaniowego umożliwia mieszkańcom Jaworzna - szukającym własnego "M" - wynajęcie mieszkania komunalnego w zamian za przeprowadzenie jego remontu lub modernizacji na własny koszt.Pełen regulamin programu, zakres prac, szacunkowe koszty remontu mieszkań wytypowanych do remontu lub modernizacji znaleźć można na stronie internetowej jednostki www.mznk.jaworzno.pl.

Mieszkanie za remont

  1. O najem lokalu mieszkalnego wskazanego do remontu lub modernizacji na własny koszt, z mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Jaworzna, mogą ubiegać się osoby, które nie mają zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych - z wyłączeniem osób, wobec których orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu uprawienie do otrzymania lokalu socjalnego.
  2. Lokale do remontu będą udostępnione na czas remontu, tj. na okres 4 miesięcy, na podstawie „umowy o udostępnienie lokalu celem wykonania remontu”, z koniecznością ponoszenia przez osobę, której udostępniono lokal, opłat za media.
  3. Lokale wskazane do remontu, będzie można obejrzeć w określonym w ogłoszeniu terminie.
  4. Termin składania wniosków określony będzie każdorazowo w wykazie mieszkań wskazanych do remontu lub modernizacji, opublikowanych na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Miejskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych w Jaworznie.
  5. Wnioski należy składać w Miejskim Zarządzie Nieruchomości Komunalnych w Jaworznie ul. Północna 9b, 43-600 Jaworzno.
  6. We wniosku można wskazać nie więcej niż trzy adresy lokali mieszkalnych wskazanych na liście.