Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Piknik... i konsultacje w Byczynie

2 czerwca 2017, 13:04

Piknik w Byczynie już za nami. Warto jeszcze raz podziękować mieszkańcom za zaangażowanie w organizację tego wydarzenia, liczny udział w samej imprezie i.... wypełnienie ankiet.  W drodze konsultacji mieszkańcy wypełniali ankiety na temat inwestycji i projektów zrealizowanych w dzielnicy, a także przyszłościowych zadań do zrealizowania.

Oprócz świetnej zabawy na Rynku i udziału w konkurencjach sportowych w ramach 1 Byczyńskiego Byka, mieszkańcy odwiedzali stoisko miasta, tutaj wrzucali wypełnione ankiety do specjalnej "Skrzynki Marzeń". Zebraliśmy 233 wypełnione ankiety, ich wyniki prezentujemy poniżej:

  1.  Modernizacja Rynku w Byczynie (Miasto 7 Rynków) – 4,58 (średnia ocen)
  2. Budowa parkingu przy Cmentarzu – 4,57
  3. Budowa parkingu przy Przedszkolu – 4,47
  4. Plac zabaw przy szkole z JBO – 4,44
  5. Rewitalizacja „Smużyny” z JBO – 4,36
  6. Przystąpienie do budowy kanalizacji – 4,16
  7. Działalność i zajęcia w Klubie NIKO – 4,15
  8. Modernizacja dróg gruntowych – 3,97

To czego mieszkańcy najczęściej oczekują od władz miasta to m.in. zamknięcia ruchu samochodowego na rynku (najwięcej głosów), zwiększenia ilości imprez kulturalnych w centrum Byczyny, dalsze inwestycje w poprawę infrastruktury drogowej w ramach programu „Czas na gruntówki”. Dla mieszkańców bardzo ważna jest budowa kanalizacji – i tu mamy dobrą informację, MPWiK przystępuje już w czerwcu do prac w Byczynie (spotkanie informacyjne w tej sprawie odbędzie się 7 czerwca o godz. 17:00 w Klubie NIKO). Zaraz po kanalizacji mieszkańcy chcą, aby zostały wyremontowane główne drogi w dzielnicy (ul. Krakowska, Korczyńskiego, Baranowskiego, Gwardzistów, Łanowa) wraz z nowymi chodnikami. Te drogi będą odbudowane po pracach kanalizacyjnych.

Priorytetem jest także wyregulowanie skrzyżowania i odciążenie z ruchu ul. Krakowskiej, szansą na to może być budowa estakady, którą mieszkańcy wskazali w ankietach. Budowa dodatkowych miejsc parkingowych też według mieszkańców jest potrzebną inwestycją. Byczynianie oczekują rozwoju komunikacji publicznej w dzielnicy – częstszych kursów autobusów i większej ilości przystanków. Jak ważne jest środowisko naturalne wskazują głosy o konieczności doprowadzenia sieci gazowej w dzielnicy. Mieszkańcy nie zapominają również o rekreacji: wyznaczenie i budowa ścieżek do Nordic Walking i oznakowanie dróg rowerowych to priorytety w tej dziedzinie.

- To nowa formuła konsultacji społecznych, które zostały zorganizowane przy okazji Pikniku w Byczynie – mówi Łukasz Kolarczyk, naczelnik Biura Promocji i Informacji Urzędu. - Prezydent skierował do mieszkańców zaproszenia na Piknik. Na drugiej stronie zaproszenia znajdowała się ankieta, w której mieszkańcy mogli ocenić projekty zrealizowane w dzielnicy i zgłosić własne pomysły. Z rozmów przy naszym stoisku wiem, że mieszkańcom bardzo spodobała się ta akcja i będziemy ją kontynuować w kolejnych dzielnicach – dodaje.