Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Dyrektorzy szkół wybrani

31 maja 2017, 11:16

fot. www.fotolia.com

fot. www.fotolia.com

Znane są już wyniki konkursów na dyrektorów kolejnych trzynastu jaworznickich placówek oświatowych. Po przeprowadzonych rozmowach, powołana przez Prezydenta Miasta komisja konkursowa wybrała kandydatów, którzy będą kierowali szkołami i przedszkolami przez najbliższych 5 lat.

- Kandydata na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki wyłania się w drodze konkursu i - zgodnie z przepisami wynikającymi z ustawy o systemie oświaty - powierza mu się pełnienie tej funkcji na pięć kolejnych lat szkolnych, począwszy od 1 września 2017 r. - wyjaśnia zastępca prezydenta Tadeusz Kaczmarek. - W skład powołanej przez Prezydenta Miasta komisji konkursowej, której zadaniem jest wyłonienie kandydata na stanowisko dyrektora wchodzi trzech przedstawicieli organu prowadzącego szkołę lub placówkę, trzech przedstawicieli organu sprawującego nadzór pedagogiczny, po dwóch przedstawicieli rady pedagogicznej i rady rodziców, a także po jednym przedstawicielu zakładowych organizacji związkowych.

W wyniku prowadzonych postępowań konkursy zostały rozstrzygnięte. Po wręczeniu przez prezydenta Pawła Silberta w najbliższym czasie powierzeń, Przedszkolem Miejskim nr 9 będzie kierowała Renata Bryniak, Przedszkolem Miejskim nr 10 - Barbara Dziedzic, Przedszkolem Miejskim nr  12 - Aneta Hartman, Przedszkolem Miejskim nr 14 z Oddziałami Integracyjnymi - Mariola Denisiuk-Langier, Przedszkolem Miejskim nr 17 - Dorota Jakubik, Przedszkolem Miejskim nr 24 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi - Ewa Duszyk, Przedszkolem Miejskim nr 25 - Beata Ziętek, natomiast Przedszkolem Miejskim nr 27 - Dorota Pniak. Kandydatem na dyrektora Szkoły Podstawowej nr 17 jest Anna Wojkowska, a Szkoły Podstawowej nr 4 - Beata Kadela. W Szkole Podstawowej nr 13 dyrektorem będzie Agata Ciołczyk, w Szkole Podstawowej nr 20 - Katarzyna Gniadek, a na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 21 komisja konkursowa wybrała Sylwię Jochymek.

W najbliższym czasie odbędą się jeszcze 3 konkursy.