Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Dni Rodzicielstwa Zastępczego

26 maja 2017, 14:40

Piknik rodzin zastępczych

Piknik rodzin zastępczych

Wystawa fotografii, warsztaty ogrodnicze, zajęcia plastyczne i quiz dla dzieci z nagrodami to tylko niektóre z atrakcji przygotowanych przez Dział Pieczy Zastępczej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na piknik rodzinny, który odbył się w sobotę, 27 maja 2017r. w Ośrodku Ekologiczno - Geologicznym "GEOsfera".

Podziękowania za zaangażowanie w pracę na rzecz dzieci pozbawionych opieki rodzicielskiej złożyli Prezydent Miasta Paweł Silbert wraz z Zastępcą Moniką Bryl.

Podczas wydarzenia zapewniono wiele atrakcji, które przygotowano z myślą o wszystkich uczestnikach pikniku.

Rodzice mieli okazję poznać bliżej historię obiektu Geosfera. W tym samym czasie przeprowadzono warsztaty dla mniejszych dzieci w ogródku. Do ich zadań należało m.in. wykonanie torebek zapachowych.

W czasie zajęć dla rodzin zorganizowano warsztaty plastyczne dla dzieci (bukiet dla mamy, krawat dla taty) oraz gry planszowe połączone z konkursem. W ramach piknikowych konkurencji sportowych odbył się mecz badmintona o puchar Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. 

Przygotowano również galerię prac fotograficznych biorących udział w konkursie "Smak szczęścia". 

***


Pomysł ustanowienia Dnia Rodzicielstwa Zastępczego narodził się 1 lipca 2003 roku na spotkaniu w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej Jaworzno z udziałem Marioli Zych-Walaszczyk, zastępcy dyrektora MOPS Jaworzno i Andrzeja Olszewskiego, przewodniczącego Zarządu Stowarzyszenia "Misja Nadziei". Pomysł zaowocował Inicjatywą Obywatelską na rzecz ustanowienia dnia 30 maja Dniem Rodzicielstwa Zastępczego, a następnie do powstania 5 marca 2004 roku w Warszawie Koalicji na Rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej.

Źródłem pomysłu było przekonanie, że społeczeństwu potrzebny jest bodziec, który spowoduje publiczną dyskusję o rodzicielstwie zastępczym. Na to jak ważną funkcję pełnią te rodziny. Jak nieocenione są ich zasługi w systemie opieki nad dzieckiem. Jak bardzo godni są szacunku i podziwu. Wspólnie uznano, że potrzebny jest taki dzień w roku, Dzień Rodzicielstwa Zastępczego, który spowoduje, że rodziny poczują się docenione, będzie okazja żeby im w sposób wyjątkowy podziękować za ich trud i poświęcenie, a z drugiej strony będzie okazja, aby w mediach na szczeblu centralnym i lokalnym opowiedzieć o tym, co to jest rodzina zastępcza, dlaczego jest i czy jest potrzebna.

W Jaworznie, tak jak w całej Polsce, wciąż brakuje kandydatów na rodziny zastępcze. Ośrodek pomocy poszukuje również kandydatów na rodziny pomocowe, które okresowo przejmują zadania rodzin zawodowych w czasie ich urlopu lub w przypadku wystąpienia przyczyn losowych. Rodzina zastępcza zapewnia dziecku bezpieczny dom, czuwa nad jego rozwojem. Rodzina ta opiekuje się i wychowuje dzieci, których rodzice nie są w stanie zapewnić im właściwej opieki i bezpieczeństwa, ale też w miarę możliwości wspiera rodziców w działaniach mających na celu powrót dzieci do domów rodzinnych.

Decydując się na bycie rodziną zastępczą każdy może liczyć na wsparcie Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej, który zatrudnia koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, pracowników socjalnych oraz psychologa. Rodzinom oferowana jest  pomoc psychologiczna, pedagogiczna, w formie grupy wsparcia, wolontariatu oraz w wielu innych formach dostosowanych do potrzeb rodzin.

Wszystkie informacje dotyczące pieczy zastępczej dostępne są w Dziale Pieczy Zastępczej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na ul. Inwalidów Wojennych 14, II piętro - Osiedle Stałe oraz na stronie internetowej www.mops.jaworzno.pl.

ObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazek