Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Wiosenne prace MZDiM

11 maja 2017, 14:40

Os. Stałe, ul. Łukasiewicza 1-7 - fot. MZDiM Jaworzno

Os. Stałe, ul. Łukasiewicza 1-7 - fot. MZDiM Jaworzno

Wiosna to czas, kiedy na ulicach pojawiają się pierwsze ekipy remontowe. W tym również służby Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów. Mowa o robotach obszernych, o większym zakresie niż bieżące utrzymanie dróg i doraźne reagowanie na stwierdzone w jezdniach ubytki. Tego typu zadania MZDiM niezależnie od innych prac, realizuje przez cały rok.

Obecnie trwa rewitalizacja części Osiedla Stałego. Postępy prac widać już wyraźnie - ekipa remontowa zdążyła już ułożyć znaczną część płyt ażurowych na miejscach parkingowych przed blokami przy ul. Łukasiewicza 1 - 7. Po obustronnym ułożeniu płyt ażurowych wykonana zostanie droga manewrowa z kostki betonowej. W tym etapie zostanie również wybudowany chodnik wzdłuż parkingu, stanowiący przedłużenie ciągu pieszego od ul. Morcinka w kierunku parku. Oprócz tego wyremontowany zostanie chodnik stanowiący dojście do budynku przy ul. Łukasiewicza 9 a i b.

Pod warunkiem sprzyjających warunków pogodowych wykonawca planuje zakończyć tę część robót do 18 maja. Wówczas rozpocznie się kolejny etap związany z realizacją tej inwestycji, obejmujący swym zakresem remont ul. Radosnej oraz odcinki ulic: Wyczółkowskiego i Partyzantów.

Równolegle trwają prace remontowe na ul. Leśnej - na odcinku od ul. Fredry do ul. Moniuszki. Obecnie ekipa remontowa układa nawierzchnię chodnika z kostki betonowej. W następnej kolejności pracownicy MZDiM wyremontują nawierzchnię jezdni. Roboty te to kolejna część prac polegających na kompleksowej rewitalizacji Osiedla Podłęże, gdzie już w poprzednich latach zrealizowanych został szereg zadań, zmierzających do poprawy infrastruktury drogowo - chodnikowo - parkingowej.