Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Jaworzno w Polskim Programie E-Mobility

28 kwietnia 2017, 14:55

Podpisane przez prezydenta Pawła Silberta porozumienie to początek budowy zintegrowanego smart-city, którego rozwiązania posłużą do rozwinięcia idei inteligentnego miasta do poziomu inteligentnej aglomeracji.

Podpisane przez prezydenta Pawła Silberta porozumienie to początek budowy zintegrowanego smart-city, którego rozwiązania posłużą do rozwinięcia idei inteligentnego miasta do poziomu inteligentnej aglomeracji.

W Katowicach, 27 kwietnia, podczas Międzynarodowej Konferencji Naukowej "Elektromobilność - szansą rozwoju polskiej gospodarki" podpisano porozumienie, dzięki któremu Jaworzno przystąpiło do Polskiego Programu Elektryfikacji Motoryzacji (PPEM). Kolejnym krokiem i ważnym elementem współpracy jest powołanie do życia Inteligentnej Śląskiej Strefy E-Mobile (ISSE-M).

W podpisaniu porozumienia w Wyższej Szkole Technicznej w Katowicach uczestniczyli: prezydent Jaworzna Paweł Silbert, prof. dr inż. Andrzej Grzybowski (rektor WST w Katowicach), Sebastian Bykuć (Centrum Badawcze KEZO PAN) oraz Wojciech Czapla (Polski Program Elektryfikacji Motoryzacji). Przystępując do tego programu Jaworzno podkreśla swoją pozycję jako lidera regionalnego w zakresie elektromobilności i jednego z liderów krajowych.

Inteligentna Strefa E-Mobile stanowić będzie istotną część Polskiego Programu Elektryfikacji Motoryzacji, realizowanego jako program badawczo-rozwojowy  monitorowany przez Centrum Badawcze Polskiej Akademii Nauk KEZO oraz związane z Centrum jednostki badawcze. Patronat nad inicjatywami PPEM objął Prezes Polskiej Akademii Nauk, prof. Jerzy Duszyński, zapewniając merytoryczne wsparcie instytutów PAN dysponujących odpowiednim potencjałem w tym zakresie.

Najważniejszym celem programu jest uruchamianie projektów partnerskich wspierających rozwój szeroko rozumianej elektromobilności w powiązaniu z aspektami technicznymi i organizacyjnymi funkcjonowania w lokalnych systemach energetycznych. Promowany będzie rozwój flot pojazdów elektrycznych, infrastruktury ładowania oraz technologii wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych, nisko emisyjnych lub lokalnych.

Jednym z pierwszych przedsięwzięć w ramach programu będzie wprowadzenie w Jaworznie jeszcze w tym roku floty kilkunastu elektrycznych taksówek, działających pod szyldem Electric Taxi. Porozumienie podpisane w czwartek zakłada, że kolejne miasta, które dołączą do zawiązanej przez Jaworzno wraz z ośrodkami naukowymi Inteligentnej Śląskiej Strefy E-Mobile, będą współdziałać przy zadaniu utworzenia EOSTRADY czyli "elektrycznego" szlaku Wrocław - Kraków. W myśl tego przedsięwzięcia powstanie spójna sieć ogólnodostępnych stacji szybkiego ładowania dla pojazdów elektrycznych.

Wszystkie działania rozpoczną aktywizację konwersji miejskich spalinowych aut na elektryczne poprzez promocję użytkowania pojazdów elektrycznych np. przez miejskie służby. Takie zastosowanie mogą mieć taksówki, dostawcy czy też miejskie służby komunalne. To otwiera drogę do powszechnego zastosowania pojazdów elektrycznych w transporcie indywidualnym jak i w komunikacji publicznej (na jaworznickich drogach już w tym roku pojawią się 22 nowe autobusy elektryczne).

Na bazie tych doświadczeń, których ważnym partnerem będzie Jaworzno przewidywane są kolejne projekty badawcze i rozwojowe, których celem będzie rozwinięcie pierwszego w regionie inteligentnego miasta (smart-city), co z kolei zapoczątkuje dalsze procesy rozwojowe dla całej aglomeracji.

ObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazek