Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Rok programu "Rodzina 500 plus"

28 kwietnia 2017, 08:19

1 kwietnia minął rok od uruchomienia programu Rodzina 500 plus.

1 kwietnia minął rok od uruchomienia programu "Rodzina 500 plus".

1 kwietnia minął rok od uruchomienia programu "Rodzina 500 plus". W naszym mieście z takiego wsparcia korzysta 7 tys. dzieci, czyli blisko 5,2 tys. jaworznickich rodzin. Poniżej przedstawiamy informacje podsumowujące roczną realizację tego zadania w naszym mieście.

- Za nami pierwszy rok funkcjonowania programu "Rodzina 500 plus". Wszystkie dane gospodarcze i społeczne pokazują, że ten program jest potrzebną i skuteczną inwestycją w rozwój polskich rodzin. Jestem przekonany, że większość osób otrzymujących to wsparcie, odczuło zmniejszenie obciążeń finansowych, które każdego dnia ponoszą w związku z wychowywaniem dzieci - mówi Paweł Silbert, Prezydent Jaworzna. - Jednak "Rodzina 500 plus" to również inne aspekty, wykraczające o wiele dalej niż jego założenia, m.in. mniej rodzin korzystających z pomocy społecznej czy mniejszy odsetek ubóstwa wśród dzieci i młodzieży. Ta zmiana oznacza również odzyskanie stabilizacji finansowej, szczególnie u części rodzin wielodzietnych. W Jaworznie wypłaciliśmy już w ramach tego świadczenia ponad 30 mln zł.

W Jaworznie z programu "Rodzina 500 plus" korzysta ok. 7 tys. dzieci, czyli blisko 5,2 tys. rodzin. Jest to liczba wyższa w stosunku do ubiegłego roku, gdyż w 2016 r. z programu korzystało ok. 6,8 tys. dzieci. Od początku 2017 r. do jaworznickiego Działu Świadczeń Wychowawczych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wpłynęło ponad 300 nowych wniosków, średnio około 100 miesięcznie. Świadczeniobiorcy składają wnioski zarówno w sposób tradycyjny, czyli w Dziale Świadczeń Wychowawczych, jak również w formie elektronicznej. W roku 2016 r. do jaworznickich rodzin trafiło łącznie ponad 30,5 mln zł. Z kolei wypłaty miesięczne w 2017 r. oscylują w kwotach przewyższających 3,5 mln zł. Najwyższe miesięczne świadczenie to kwota 4500 zł, która trafia do rodziny z dziewięciorgiem dzieci.

- W naszym mieście ze świadczeń co miesiąc korzysta ok. 7 tys. dzieci. Tym samym udało się wesprzeć ponad 5 tys. jaworznickich rodzin. "500 plus" ma wymiar materialny, który przekłada się na coś o wiele bardziej wartościowego - na umacnianie rodzinnych relacji i więzi oraz wyrównywanie szans dzieci w ich rozwoju i nauce. To nie tylko określona kwota pieniędzy, ale realne wsparcie, które liczyć można m.in. we wspólnych wakacjach, nowym obuwiu i odzieży, wyprawkach szkolnych dla dzieci, czy w sprzęcie domowym, z którego korzystać może cała rodzina - tłumaczy zastępca prezydenta Monika Bryl. - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworznie bardzo dobrze poradził sobie z realizacją wniosków i wypłatą świadczeń w ramach programu 500 plus. Mieszkańcy otrzymali kompleksowe informacje i pomoc pracowników, dzięki temu wypłata pieniędzy przebiegła bardzo sprawnie zasilając domowe budżety.

Czy zasady programu uległy zmianie?

Na chwilę obecną zasady przyznawania nie uległy zmianie. W przypadku, gdy środki z programu są wydatkowane niezgodnie z jego założeniami, Dział Świadczeń Wychowawczych zamienia sposób realizacji wypłaty świadczeń (zgodnie z obowiązującymi przepisami) na formę rzeczową w postaci bonów pieniężnych.

- Realizacja programu "Rodzina 500 plus" jest realizacją modelową. Z programu korzysta wiele polskich rodzin. Bardzo się cieszę, że te pieniądze trafiają również do jaworznian, wydatnie poprawiając domowe budżety - wyjaśnia Dariusz Starzycki, Poseł na Sejm RP. - Nasz priorytet to kompleksowe spojrzenie na kwestię demografii w Polsce. Z kolejnym rokiem jego funkcjonowania dostrzegamy też korzystne wyniki, także w zwiększeniu wydatków konsumpcyjnych Polaków. Wsparcie rodzin to najważniejsze zadanie rządu Prawa i Sprawiedliwości, z którego się wywiązujemy.

Terminy:

Wnioski na trwający do 30 września br. okres świadczeniowy, pobrać można za strony Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaworznie (mops.jaworzno.pl/pobierz/WNIOSEK500plus.pdf) oraz bezpośrednio w Dziale Świadczeń Wychowawczych mieszącym się przy ul. Grunwaldzkiej 235 (parter), a następnie złożyć wraz z wymaganymi dokumentami:

 • osobiście w Dziale Świadczeń Wychowawczych,
 • za pośrednictwem poczty na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworznie, ul. Północna 9b,
 • przez internet:
  • za pomocą portalu Empatia (www.empatia.mrpips.gov.pl),
  • za pomocą Platformy Usług Elektronicznych ZUS (www.pue.zus.pl),
  • za pomocą elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (www.epuap.gov.pl),
  • za pomocą systemu teleinformatycznego banków krajowych świadczących usługi drogą elektroniczną.

Wnioski z programu "Rodzina 500plus" na kolejny okres świadczeniowy, trwający od 1 października 2017 r. do 30 września 2018 r., wydawane i przyjmowane będą od 1 sierpnia 2017 r.