Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Zmiany organizacyjne w MZNK

26 kwietnia 2017, 09:31

Budynek przy ul. Północnej 9b, w którym mieści się m.in. Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych

Budynek przy ul. Północnej 9b, w którym mieści się m.in. Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych

Od 2 maja br. Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych przejmuje część zadań realizowanych do tej pory przez Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego. Do MZNK przechodzą między innymi zadania związane z przydziałem mieszkań oraz dodatków mieszkaniowych i energetycznych.

Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych w Jaworznie przejmuje zadania Wydziału Gospodarki Komunalnej w zakresie gospodarowania komunalnym zasobem lokali mieszkaniowych, w tym między innymi:

  • rozpatrywanie wniosków o przydział lokalu mieszkalnego,
  • współpraca ze Społeczną Komisją Mieszkaniową w zakresie sporządzania listy przydziału mieszkań,
  • wydawanie skierowań do zawarcia umów najmu na lokale mieszkalne,
  • dokonywanie zamiany mieszkań z urzędu lub między kontrahentami,
  • przekwaterowanie osób z budynków.

Obowiązki te będą pełnili pracownicy nowo powstałego Działu Przydziałów Mieszkań. Lokalizacja nowej komórki organizacyjnej, to biurowiec przy ul. Północnej 9b, 3 piętro, pokoje 303 i 304.

MZNK przejmie także obowiązki w zakresie przyznawania dodatków mieszkaniowych i energetycznych. Będzie się tym zajmował nowo powstały Zespół ds. Dodatków Mieszkaniowych zlokalizowany także w biurowcu przy ul. Północnej 9b, na 3 piętrze w pokoju 309.

Od maja MZNK przejmie również dotychczasowe zadania Wydziału Gospodarki Komunalnej UM w zakresie utrzymania pomników i miejsc pamięci narodowej oraz likwidacji dzikich wysypisk odpadów komunalnych. Obowiązki te będą pełnili pracownicy Działu Zieleni Miejskiej, który ma swoja siedzibę na Osiedlu Stałym, w budynku przy ulicy Inwalidów Wojennych 5.

Działy będą czynne w godzinach pracy jednostki, tj. od poniedziałku do środy oraz w piątek od 7.00 do 15.00, a w czwartek od 7.00 do 17.00.

Wkrótce na stronie internetowej MZNK w Jaworznie zostaną opublikowane szczegółowe dane kontaktowe do pracowników nowych działów i komórek organizacyjnych MZNK.

***

Pozostałe sprawy prowadzone dotychczas przez Wydział Gospodarki Komunalnej oraz Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa można załatwiać w Wydziale Komunalnym i Ochrony Środowiska znajdującym się w Budynku "D" Urzędu Miejskiego przy ul. Plac Górników 5.