Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Informacja dla rodziców uczniów klas III i VI szkół podstawowych

3 kwietnia 2017, 15:08

Uczniowie klasy III i VI szkoły podstawowej prowadzonej przez miasto mogą zostać przyjęci do klasy IV lub VII szkoły podstawowej - powstałej w wyniku przekształcenia gimnazjum w ramach reformy oświaty - z dniem 1 września 2017 r., prowadzonej zarówno przez Jaworzno jak i inny organ. Przyjęcia dokonuje dyrektor szkoły podstawowej (powstałej z przekształcenia z gimnazjum) na wniosek rodziców.

Dodatkowym warunkiem w odniesieniu do uczniów klasy III jest, aby w szkole (do której aktualnie uczęszcza) w roku szkolnym 2016/2017 funkcjonowały co najmniej dwa oddziały klasy III. Spośród piętnastu, funkcjonujących w bieżącym roku szkolnym, miejskich szkół podstawowych tylko dwie z nich nie spełniają tego warunku. Są to Szkoła Podstawowa nr 9 (Góra Piasku) i  Szkoła Podstawowa nr 19 (Jeziorki).

UWAGA: Przepisy ustawy nie przewidują przejścia obecnych uczniów klas I, II, IV i V szkół podstawowych do szkół podstawowych powstałych w wyniku przekształcenia z gimnazjów. Przewiduje natomiast możliwość przejścia w następnych latach szkolnych, na tych samych zasadach, czyli po ukończeniu klasy III lub VI. Formularze wniosków można pobrać we wszystkich miejskich szkołach podstawowych, zespołach szkół, w skład  których wchodzą szkoły podstawowe i gimnazja oraz w gimnazjach przekształcanych w szkoły podstawowe. Wnioski należy składać w gimnazjach przekształcanych w szkoły podstawowe oraz zespołach szkół, w skład których wchodzą przekształcane gimnazja, które wymienione są poniżej.

Termin składania wniosków - 4 maja 2017 r.    

Szkoła podstawowa powstająca  z przekształcenia z gimnazjum:
Szkoła Podstawowa nr 2 w Jaworznie w Zespole Szkół Ogólnokształcących  w Jaworznie (Podłęże)
Miejsce składania wniosków:
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Jaworznie
ul. Towarowa 61
43 - 600 Jaworzno.

Szkoła podstawowa powstająca  z przekształcenia z gimnazjum:
Szkoła Podstawowa nr 4 w Jaworznie (Stara Huta)
Miejsce składania wniosków:
Gimnazjum nr 4
ul. Olszewskiego 76
43 - 600 Jaworzno.

Szkoła podstawowa powstająca  z przekształcenia z gimnazjum:
Szkoła Podstawowa nr 11 w Jaworznie (Pieczyska)
Miejsce składania wniosków:
Gimnazjum nr 11
ul. Jana III Sobieskiego 61
43 - 600 Jaworzno

Szkoła podstawowa powstająca  z przekształcenia z gimnazjum:
Szkoła Podstawowa nr 12 w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Jaworznie
Miejsce składania wniosków:
Zespół Szkolno - Przedszkolny w Jaworznie
ul. Chropaczówka 101
43 - 602 Jaworzno.

Szkoła podstawowa powstająca  z przekształcenia z gimnazjum:
Szkoła Podstawowa nr 13 w Jaworznie (Pańska Góra)
Miejsce składania wniosków:
Gimnazjum nr 1 w Jaworznie
ul. Urzędnicza 11
43 - 600 Jaworzno

Szkoła podstawowa powstająca  z przekształcenia z gimnazjum:
Szkoła Podstawowa nr 17 w Jaworznie (Osiedle Stałe)
Miejsce składania wniosków:
Gimnazjum nr 5
ul. Starowiejska 15
43 - 603 Jaworzno

Szkoła podstawowa powstająca  z przekształcenia z gimnazjum:
Szkoła Podstawowa nr 21 w Jaworznie (Jeleń)
Miejsce składania wniosków:
Gimnazjum nr 8
ul. Zwycięstwa 30
43 - 608 Jaworzno.

Poniżej znajduje się wniosek o przyjęcie dziecka kl IV i VII.