Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Miasto wyemituje obligacje - wkrótce nowe inwestycje

30 marca 2017, 16:23

Wyemitowanie przez miasto obligacji komunalnych pozwoli w najbliższych latach na realizację kluczowych dla miasta inwestycji.

Wyemitowanie przez miasto obligacji komunalnych pozwoli w najbliższych latach na realizację kluczowych dla miasta inwestycji.

Podczas dzisiejszej Sesji Rady Miejskiej radni przyjęli uchwałę o wyemitowaniu przez miasto obligacji komunalnych. Zintensyfikowanie prac inwestycyjnych i zamiar rozpoczęcia realizacji kolejnych projektów umożliwić mają właśnie obligacje. Taka forma zasilenia budżetu pozwoli w najbliższych latach na realizację kluczowych dla miasta inwestycji.

Według przyjętej uchwały planowane obligacje zostaną wyemitowane na łączną sumę 35 mln zł, która zostanie rozdzielona na rok obecny i przyszły. Dzięki temu łączna kwota wydatków majątkowych (inwestycyjnych) w latach 2017 i 2018 planowana jest na ponad 117 mln zł.

Dodatkowe środki zapewnią finansowanie i wkład własny dla takich zadań jak: modernizacja parków miejskich (Park Chrząstówka, Park Podłęże, Park Osiedle Stałe), kontynuacja programu Miasto 7 Rynków w kolejnych dzielnicach, plac wodny na Plantach, dokończenie pawilonu wystawowego w Geosferze. Nowe oblicze uzyska również centrum miasta gdzie powstanie MCiT. Ma to ścisły związek z dofinansowaniem w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Kwotą 4 mln zł zasilony zostanie Szpital Miejski w Jaworznie - środki przeznaczone będą na wyremontowanie kolejnych oddziałów szpitalnych. Miasto wzbogaci się również o nowe obiekty sportowe, m.in przy Stadionie Miejskim przy ul. Krakowskiej powstanie nowe boisko treningowe ze sztuczną nawierzchnią, sporządzony zostanie projekt budowlany modernizacji stadionu Azotanii, przystosowującej obiekt do uprawiania lekkiej atletyki. W 2018 roku przebudowane i zmodernizowane zostaną miejskie ulice, m.in.: Katowicka, Podwale, Gwardzistów. Jeszcze w tym roku kontynuowana będzie budowa kolejnego etapu Obwodnicy Północnej przy nowo budowanym Osiedlu Sfera. Dzięki pozyskanym środkom i zapewnionemu wkładowi własnemu nowe oblicze zyska popularna Sosina.

- Planowana emisja obligacji nie zagraża zachowaniu płynności finansowej miasta i nie powiększy naszego zadłużenia. Jest formą pokrycia deficytu tj. wyższych wydatków, które nie znajdują pokrycia w dochodach - mówi Skarbnik Miasta Jaworzna Dorota Kuczera. - Wyższe wydatki związane są przede wszystkim z planami inwestycyjnymi gminy, które z myślą o mieszkańcach mogą być realizowane w najbliższych latach w naszym mieście.

Stan finansów miasta i możliwości zaciągania kolejnych zobowiązań przedstawił Dariusz Giza, Dyrektor Generalny ProPOLIS Consulting Sp. z o.o. firmy doradzającej samorządom. Według eksperta obligacje komunalne samorządu terytorialnego mogą generować mniejsze koszty spłacanych odsetek niż kredyty bankowe, co pozwoli gminie w jak najbardziej gospodarny sposób zarządzać budżetem miejskim, realizując przy tym kluczowe dla rozwoju miasta inwestycje. Ich dodatkową zaletą jest możliwość elastycznego kształtowania emisji w czasie.

- Sytuacja finansowa Jaworzna jest stabilna i dobra. To pozwala myśleć pozytywnie o takim narzędziu jak emisja obligacji. Takie rozwiązanie oceniam jako rozważne i bezpieczne dla miasta. Tym bardziej, że zgodnie z planami miasta będą to środki spożytkowane na inwestycje - mówi Dariusz Giza. Pieniądze te można traktować jako wkład w rozwój miasta. Obligacje wydają się w tym momencie najefektywniejszym dla Jaworzna instrumentem finansowym służącym do realizacji kolejnych inwestycji.

Jak podkreślał ekspert, obligacje nie zmienią poziomu zadłużenia miasta. Dług nadal będzie oscylował (tak jak obecnie) w okolicach 140 - 145 mln zł - przy budżecie wynoszącym ok. 450 mln zł. Nie występuje również ryzyko przekroczenia dopuszczalnego progu zadłużenia - ten wskaźnik w przypadku Jaworzna jest niezagrożony. Spłata obligacji jest rozłożona do 2027 roku, natomiast pełna spłata według propozycji firmy doradczej ma następować od 2024 roku.

Z takiej formy uzyskania funduszy korzysta wiele polskich miast i województw. W naszym regionie obligacje wyemitowały m.in. Rybnik, Bukowno, Olkusz, Chrzanów, Sosnowiec.