Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Dzień Otwarty MPWiK

20 marca 2017, 11:14

Fot. MPWiK Sp. z o. o. w Jaworznie.

Fot. MPWiK Sp. z o. o. w Jaworznie.

W sobotę, 18 marca br. odbyła się dziewiąta edycja Dnia Otwartego jaworznickich wodociągów. Mieszkańcy mieli okazję poznać tajniki produkcji, dystrybucji i kontroli jakości wody.

Podobnie jak w poprzednich edycjach, na trasie zwiedzania znalazły się takie obiekty jak: powierzchniowe ujęcie wody pitnej Piaskownia wraz z multimedialną ścieżką edukacyjną, baza transportowo - techniczna przy ul. św. Wojciecha, laboratorium badań jakościowych wody oraz zmodernizowana oczyszczalnia ścieków Jeleń Dąb. W tym roku zaprezentowano również nowe urządzanie - Mobilny System Dezynfekcji Sieci "OZONATORKA".

Założenie imprezy jest proste: pokazać mieszkańcom jak produkowana i pozyskiwana jest woda pitna, a także zainteresować specyfiką i codzienną pracą świadczoną przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji na rzecz mieszkańców.

Światowy Dzień Wody każdego roku przypada na 22 marca. Dzień ten został ustanowiony w 1992 r. przez Zgromadzenie ONZ. Głównym celem Dnia jest zwrócenie uwagi społeczności międzynarodowej na wpływ gwałtownego wzrostu populacji ludzkiej, industrializacji, zmian klimatycznych, konfliktów zbrojnych i klęsk żywiołowych na systemy wodne świata. Obchody Dnia mają zainspirować rządy, organizacje, społeczności i poszczególnych ludzi do podejmowania działań służących lepszemu, zrównoważonemu gospodarowaniu zasobami świeżej wody na świecie.

ObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazek