Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Trwa budowa kanalizacji na Skałce

15 marca 2017, 14:58

1,5 mln złotych tyle wyniesie budowa kanalizacji na Osiedlu Skałka. Z budowanej kanalizacji skorzysta 114 posesji, których mieszkańcy już latem, będą mogli przystąpić do budowy własnych przyłączy kanalizacyjnych.

- Obecnie prace skoncentrowane są w rejonie ulicy Pstrowskiego, która to ulica do końca marca została częściowo wyłączona z ruchu. Objazd w kierunku osiedla wytyczony został przez ulicę Braci Gutmanów. Wszystkie prace instalacyjne mają zakończyć się do 25 marca. Natomiast już od połowy kwietnia wykonawca przystąpi do prac odtworzeniowych nawierzchni – tłumaczy rzecznik MPWiK Sławomir Grucel.

Koszt inwestycji, która rozpoczęła się w październiku 2016 roku, to półtora miliona złotych. Oprócz ulicy Pstrowskiego nowy układ sanitarny powstał także w ulicy Krakowskiej, Insurekcji Kościuszkowskiej, 1 Maja, Rodziewiczówny. Razem blisko 3 kilometry sieci.