Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Pierwsze posiedzenie Rady Seniorów

15 marca 2017, 16:00

Dziesięcioosobowa Rada Seniorów Miasta Jaworzna zainaugurowała dziś swoją działalność. Podczas pierwszego posiedzenia doknano wyobru przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza. Gratulacjom towarzyszyły życzenia owocnej pracy na rzecz środowiska seniorów w naszym mieście.

Zastępca prezydenta Monika Bryl złożyła radnym gratulacje oraz podziękowania za zaangażowanie i chęć podzielenia się swoim wolnym czasem i życiowym doświadczeniem.

Rada Seniorów integrować będzie środowisko osób starszych, a także wspierać i inicjować ich ścisłą współpracę z samorządem. Ma też realną szansę stać się nie tylko przekaźnikiem potrzeb, inicjatyw oraz oczekiwań starszego pokolenia, ale również ciałem, które buduje aktywne i świadome obywatelsko środowisko osób 60+. W trakcie posiedzenia dokonano wyboru przewodniczącego rady - została nim Zofia Orzechowska, wiceprzewodniczącym - Janusz Pluta, a sekretarzem - Elżbieta Radzięda.

Przypomnijmy, iż głosami przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na terenie naszego miasta, uniwersytetów trzeciego wieku, klubów seniora oraz miejskich jednostek organizacyjnych działających na rzecz osób starszych wybrano (1 marca br.) 10 osób, które weszły w jej skład. Spośród 14 zgłoszonych kandydatur w wyniku głosowaniu wybrano 10 członków Rady, którzy otrzymali największą liczbę głosów. Skład osobowy Rady Seniorów Miasta Jaworzna przedstawia się następująco:

  • Sylwestra Bogusz
  • Janina Dachowska
  • Ewa Lichtańska
  • Zofia Orzechowska
  • Janusz Pluta
  • Stanisław Kokosz
  • Wiesława Polańska
  • Elżbieta Radzięda
  • Renata Talarczyk
  • Janina Wesołowicz
ObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazek