Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Złóż propozycję projektu do Programu Rewitalizacji!

13 marca 2017, 08:07

W związku z napływającymi wnioskami lokalnych przedsiębiorców o ujęcie projektów w programie rewitalizacji, miasto Jaworzno otwiera dodatkowy nabór wniosków. Przedsiębiorcy mogą składać swoje propozycje do poniedziałku, 24 marca br.

Lokalny Program Rewitalizacji przygotowywany jest w celu opracowania planu działań - projektów rewitalizacyjnych, których realizacja korzystnie wpłynie na sytuację w zdegradowanych obszarach miasta. Po przeprowadzeniu analizy czynników i zjawisk kryzysowych przyjęto, że działania rewitalizacyjne powinny koncentrować się w trzech częściach miasta: Szczakowa i Pieczyska, Osiedle Tadeusza Kościuszki oraz Rynek i Mały Rynek.

Warunkiem ujęcia projektu w LPR jest zgłoszenie takiej propozycji, która wypełni zdiagnozowane potrzeby rewitalizacyjne osiedli wyznaczonego obszaru rewitalizacji. W projekcie LPR  miasta Jaworzna opisane są potrzeby i kierunki działań rewitalizacyjnych, które stanowią ramy dla projektów rewitalizacyjnych. Projekty, które zostaną ujęte w programie, powinny być nastawione na osiągnięcie założonych rezultatów, w konkretnych warunkach poszczególnych osiedli wyznaczonego  obszaru rewitalizacji.

Zapraszamy przedsiębiorców, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, organizacje pozarządowe, kościoły i związki wyznaniowe do zgłaszania swoich propozycji. Prosimy o opisanie projektów do Programu Rewitalizacji zgodnie z załączoną fiszką projektową.

Propozycje można składać do dnia 24 marca br.:

  • mailowo na adres: rewitalizacja@um.jaworzno.pl,
  • pocztą na adres: Urząd Miejski w Jaworznie, pl. Górników 5, 43-600 Jaworzno,
  • osobiście: pokój nr 228 (Budynek UM przy pl. Górników 5).

Formularz do pobrania

Kierunki Działań Rewitalizacyjnych w Jaworznie: Co, Gdzie I Dlaczego?

Proponowane działania rewitalizacyjne w Jaworznie