Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Seminarium "Elementarz Kariery"

21 lutego 2017, 12:30

"Elementarz kariery - jak planować swoją przyszłość" to nazwa seminarium, które odbyło się w sali obrad Urzędu Miejskiego w Jaworznie 21 lutego 2017 roku. Celem spotkania było propagowanie wśród uczniów właściwej postawy życiowej pobudzającej do aktywności i odpowiedzialności za własny rozwój i samorealizację w planowaniu swojej kariery edukacyjno-zawodowej. W spotkaniu udział wziął Zastępca Prezydenta Miasta Tadeusz Kaczmarek.

Seminarium zainaugurował Grzegorz Stano - Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Jaworznie. Następnie uczestnicy wysłuchali prelekcji Magdaleny Wrony (PUP w Jaworznie) pt. "Wchodzę na rynek pracy". Następnie Magdalena Mike z Inkubatora Społecznej Przedsiębiorczości w Dąbrowie Górniczej przeprowadziła wykład nt. "Jak zostać młodym przedsiębiorcą społecznym". Ostatnim elementem seminarium było wystąpienie dotyczące autoprezentacji w sieci "Jak Cię widzą tak Cię klikają", przygotowane i przeprowadzone przez Kamila Zielińskiego z Uniwersytetu SWPS w Katowicach.

Seminarium było również okazją zainspirowania młodzieży do podejmowania trafnych decyzji edukacyjno-zawodowych, w czym pomóc mieli zaproszeni goście. W spotkaniu udział wzięli pracownicy uczelni wyższych, przedstawicieli inkubatora przedsiębiorczości, Powiatowego Urzędu Pracy w Jaworznie oraz pracownicy OKE Jaworzno, którzy chętnie dzielili się swoją wiedzą i doświadczeniem.

ObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazek