Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Siatka szkół uzgodniona

17 lutego 2017, 13:36

Sieć szkół po zmianach - ośmioletnie szkoły podstawowe

Sieć szkół po zmianach - ośmioletnie szkoły podstawowe

Po przeprowadzonych konsultacjach i serii spotkań prezentujemy ostateczną propozycję sieci szkół na terenie Jaworzna. Aktualnie propozycja została skierowana przez Prezydenta Miasta pod obrady na najbliższej sesji Rady Miejskiej, która odbędzie się 28 lutego br.

Po podjęciu decyzji przez radnych, uchwały podlegają obowiązkowemu opiniowaniu przez Śląskie Kuratorium Oświaty i Oświatowe Związki Zawodowe.

Ostateczna propozycja sieci szkół na terenie Jaworzna przedstawia się następująco:

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 1 siedzibą przy ul. Matejki 3 (Śródmieście). Na mocy ustawy Szkoła staje się z dniem 1 września 2017 r. ośmioletnią szkołę podstawową.

Szkoła  Podstawowa nr 3 im. Jana Kochanowskiego z oddziałami integracyjnymi z siedzibą przy ul. Kasprzaka  6 (Niedzieliska). Na  mocy ustawy Szkoła staje się z dniem 1 września 2017 r. ośmioletnią szkołę podstawową.

Szkoła Podstawowa nr 5 im. Komisji Edukacji Narodowej z siedzibą przy ul. Puszkina 5. (Osiedle Stałe). Na mocy ustawy Szkoła staje się z dniem 1 września 2017 r. ośmioletnią szkołę podstawową.

Szkoła Podstawowa nr 6 im. Stefana Żeromskiego. z siedzibą przy ul. Lipowej 24 (Podwale), we wspólnym obiekcie razem z Gimnazjum nr 3. Na mocy ustawy Szkoła Podstawowa nr 6 staje się z dniem 1 września 2017 r. ośmioletnią szkołą podstawową. Z dniem 1 września 2017 r. do Szkoły włącza się Gimnazjum nr 3.

Szkoła Podstawowa nr 7 im. Marii Skłodowskiej - Curie z oddziałami integracyjnymi z siedzibą przy ul. Ławczana 12 (Podłęże). Na mocy ustawy Szkoła staje się z dniem 1 września 2017 r. ośmioletnią szkoła podstawową.

Zespół Szkół nr 4 składający się jedynie ze Szkoły Podstawowej nr 8 im. Władysława Broniewskiego i Gimnazjum nr 9 im. Janusza Korczaka  z siedzibą przy ul. Spółdzielczej 9 (Dąbrowa Narodowa). Na mocy ustawy, z dniem 1 września 2017 r., Zespół staje się szkołą podstawową o nazwie - Szkoła Podstawowa nr 8 im. Władysława Broniewskiego  w Jaworznie.

Szkoła Podstawowa nr 9 im. Henryka Sienkiewicza z siedzibą przy ul. Batorego 48 (Góra Piasku). Na mocy ustawy Szkoła staje się z dniem 1 września 2017 r. ośmioletnią szkołę podstawową.

Szkoła Podstawowa nr 10 im. Wojska Polskiego w Zespole Szkół nr 3 razem z Gimnazjum nr 7. Na mocy ustawy Szkoła Podstawowa nr 10 staje się z dniem 1 września 2017 r. ośmioletnią szkołę podstawową. Z dniem 1 września 2017 r. do Szkoły włącza się Gimnazjum nr 7.

Szkoła Podstawowa nr 14 im.  Majora Henryka Sucharskiego z siedzibą przy ul. Niemcewicza 7a (Bory). Na mocy ustawy Szkoła staje się z dniem 1 września 2017 r. ośmioletnią szkołę podstawową.

Szkoła Podstawowa nr 15 im. Jana Brzechwy z siedzibą przy ul. Leśnej 49. Na mocy ustawy z dniem 1 września 2017 r. staje się ośmioletnią szkoła podstawową.

Szkoła Podstawowa nr 16 im. Konstytucji 3 Maja z siedzibą przy ul. 3 Maja 18 (Podwale). Na mocy ustawy Szkoła staje się z dniem 1 września 2017 r. ośmioletnią szkołę podstawową.

Szkoła Podstawowa nr 18 im. Tadeusza Kościuszki z siedzibą przy ul. ks. Andrzeja Mroczka (Ciężkowice). Na mocy ustawy Szkoła staje się z dniem 1 września 2017 r. ośmioletnią szkołę podstawową.

Szkoła Podstawowa nr 19 im. Mikołaja Kopernika z siedzibą przy ul. ks. Kasztanowej 33 (Jeziorki). Na mocy ustawy Szkoła staje się z dniem 1 września 2017 r. ośmioletnią szkołą podstawową.

Zespół Szkół nr 1 składający się jedynie ze Szkoły Podstawowej nr 20 im. Oddziału Armii Ludowej im. Jarosława Dąbrowskiego  i Gimnazjum nr 10 z siedzibą przy ul. Nauczycielskiej  20 (Byczyna). Na mocy ustawy, z dniem 1 września 2017 r.  Zespół staje się szkołą podstawową o nazwie - Szkoła Podstawowa nr 20 im. Oddziału Armii Ludowej im. Jarosława Dąbrowskiego w Jaworznie.

Szkoła Podstawowa nr 22 im. generała Józefa Bema z siedzibą przy ul. Banasika 1 (Jeleń). Na mocy ustawy Szkoła staje się z dniem 1 września 2017 r. ośmioletnią szkołą podstawową.

Gimnazjum nr 1 z siedzibą przy ul. Urzędniczej 11 (Pańska Góra). Przekształcenie Gimnazjum z dniem 1 września 2017 r. w ośmioletnią szkołę podstawową o nazwie Szkoła Podstawowa nr 13 w Jaworznie.

Gimnazjum nr 2 im. Adama Mickiewicza z siedzibą przy ul. Karola Olszewskiego 76 (Stara Huta). Przekształcenie z dniem 1 września 2017 r. w ośmioletnią szkołę podstawową o nazwie Szkoła Podstawowa nr 4 w Jaworznie;

Gimnazjum nr 4 im. Orła Białego z oddziałami integracyjnymi i dwujęzycznym w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Jaworznie z siedzibą przy ul. Towarowej 61. Przekształcana z dniem 1 września 2017 r. w ośmioletnią szkołę podstawową z oddziałami integracyjnymi, dwujęzycznymi i mistrzostwa sportowego o nazwie - Szkoła Podstawowa nr 2  w Jaworznie z oddziałami integracyjnymi i dwujęzycznymi.

Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Jaworznie z siedzibą przy ul. Towarowej 61. Z dniem 1 września 2017 r. Gimnazjum włącza się do Szkoły Podstawowej nr 2.z oddziałami integracyjnymi io dwujęzycznymi.

Gimnazjum nr 5 z siedzibą przy ul. Starowiejskiej  15 (Osiedle Stałe). Przekształcenie z dniem 1 września 2017 r. w ośmioletnią szkołę podstawową o nazwie Szkoła Podstawowa nr 17 w Jaworznie.

Gimnazjum nr 6 w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 2 w Jaworznie z siedzibą przy ul. Chropaczówka 10. Przekształcenie Gimnazjum  z dniem 1 września 2017 r. w ośmioletnią szkołę podstawową o nazwie Szkoła Podstawowa nr 12 w Jaworznie;

Gimnazjum nr 8 im. Kazimierza Wielkiego z siedzibą przy ul. Zwycięstwa 30 (Jeleń). Przekształcenie Gimnazjum z dniem 1 września 2017 r. w ośmioletnią szkołę podstawową o nazwie Szkoła Podstawowa nr 21 w Jaworznie.

Gimnazjum nr 11 z siedzibą przy ul. Jana III Sobieskiego 61 (Pieczyska). Przekształcenie z dniem 1 września 2017 r. w ośmioletnią szkołę podstawową o nazwie Szkoła Podstawowa nr 11 w Jaworznie.

Gimnazjum dla Dorosłych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych z siedzibą przy ul. Inwalidów Wojennych 14. Gimnazjum kształci uczestników Ochotniczego Hufca Pracy mającego siedzibę w tym samym budynku. Przekształcenie Gimnazjum z dniem 1 września 2017 r. w Szkołę Podstawową dla Dorosłych.