Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Rada Seniorów: czas na głosowanie!

16 lutego 2017, 10:49

Tydzień Seniora w Jaworznie.

Tydzień Seniora w Jaworznie.

Po zakończeniu naboru do Rady Seniorów Miasta Jaworzna przyszedł czas na zebranie wyborcze, w wyniku którego wyłoniona zostanie dziesięcioosobowa Rada. W głosowaniu będą mogli wziąć udział przedstawiciele wszystkich organizacji pozarządowych działających na terenie naszego miasta, uniwersytetów trzeciego wieku, klubów seniora oraz miejskich jednostek organizacyjnych działających na rzecz osób starszych.

Biorąc pod uwagę głosy ze środowisk seniorów, a także sukces "Tygodnia Seniora" podjęliśmy się zadania stworzenia nowej uchwały ustanawiającej w mieście Radę Seniorów. Przez ponad dwa miesiące uzgadnialiśmy różne kwestie z Wydziałem Nadzoru Prawnego Wojewody, tak aby nowa uchwała o utworzeniu jaworznickiej Rady Seniorów nie budziła już żadnych wątpliwości. Dzięki temu ta ważna inicjatywa nabiera realnego kształtu. Przed nami wybory na członków Rady Seniorów, które planujemy na 1 marca 2017 br. - wyjaśnia zastępca prezydenta Monika Bryl. - Obecnie mamy coraz więcej seniorów chcących decydować o swoim najbliższym otoczeniu i uczestniczyć w projektach obywatelskich. Powołanie Rady pozwoli wspólnie pochylić się nad potrzebami i oczekiwaniami osób starszych. Jest również nowym obszarem do inicjowania i wspierania działań na rzecz polityki senioralnej. Już niedługo będę mogła podjąć ścisłą współpracę z jej członkami i rozpocząć przygotowania do kolejnej edycji Tygodnia Seniora.

Rada Seniorów jest ciałem kolegialnym o charakterze doradczym, inicjatywnym i konsultacyjnym organów Miasta. Do dziesięcioosobowej Rady zgłoszonych zostało 14 kandydatów. Zgodnie z uchwałą Rady Miasta, prawo do zgłaszania miały organizacje pozarządowe działające na rzecz osób starszych, uniwersytety trzeciego wieku, kluby seniora oraz miejskie jednostki organizacyjne działające na rzecz osób starszych tj. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworznie, Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Jaworznie oraz Dom Pomocy Społecznej w Jaworznie.