Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Reforma oświaty. Proponowana siatka szkół

10 lutego 2017, 18:23

W czasie dzisiejszego posiedzenia Komisji Edukacji, Zastępca Prezydenta Miasta Tadeusz Kaczmarek omówił stan przygotowań miasta do wdrożenia reformy oświaty. Radnym zaprezentowana została również propozycja planu siatki szkół w Jaworznie. Cały czas prowadzone są konsultacje z przedstawicielami oświatowych związków zawodowych, dyrektorami szkół, radami rodziców, radnymi oraz uczniami. Jednocześnie, mając na uwadze fakt znaczenia opinii kuratora oświaty w sprawie nowego ustroju szkolnego, prowadzone są rozmowy z jego przedstawicielami - zarówno w Delegaturze Kuratorium w Sosnowcu, jak i bezpośrednio w Kuratorium Oświaty w Katowicach.

Proponowany w związku z reformą oświaty plan siatki siatki szkół w Jaworznie:

Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 1
z siedzibą przy ul. Matejki 3 (Śródmieście), w składzie Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki, Przedszkole Miejskie nr 22. Szkoła prowadzi oddziały sportowe w dyscyplinie koszykówka.
Na mocy ustawy Szkoła staje się z dniem 1 września 2017 r. ośmioletnią szkołą podstawową.
Proponuje się kontynuację szkolenia sportowego.

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Kochanowskiego
z siedzibą przy ul. Kasprzaka 6 (Niedzieliska). Szkoła prowadzi klasy integracyjne.
Na mocy ustawy Szkoła staje się z dniem 1 września 2017 r. ośmioletnią szkołą podstawową.

Szkoła Podstawowa nr 5 im. Komisji Edukacji Narodowej
z siedzibą przy ul. Puszkina 5. (Osiedle Stałe). Szkoła prowadzi oddziały sportowe w dyscyplinie siatkówka.
Na mocy ustawy Szkoła staje się z dniem 1 września 2017 r. ośmioletnią szkołą podstawową.
Proponuje się kontynuację szkolenia sportowego.

Szkoła Podstawowa nr 6 im. Stefana Żeromskiego i Gimnazjum nr 3.
Obydwie, organizacyjnie niezależne, funkcjonują wspólnie w budynku szkolnym przy ul. Lipowej 24 (Podwale). Gimnazjum prowadzi klasy sportowe w dyscyplinach - wspinaczka, ju-jitsu, fitness. Na mocy ustawy Szkoła Podstawowa nr 6 staje się z dniem 1 września 2017 r. ośmioletnią szkołą podstawową. Proponuje się włączenie do niej z dniem 1 września Gimnazjum nr 3 z zachowaniem szkolenia sportowego.

Szkoła Podstawowa nr 7 im. Marii Skłodowskiej-Curie
z siedzibą przy ul. Ławczana 12 (Podłęże). Szkoła prowadzi klasy integracyjne, klasy sportowe w dyscyplinach koszykówka i siatkówka oraz oddziały przedszkolne z żywieniem.
Propozycje zmian:
1) włączyć Szkołę do Zespołu Szkół Ogólnokształcących z siedzibą przy ul. Towarowej 61 (Podłęże),
2) włączyć do niej Gimnazjum nr 4 w Zespole Szkół Ogólnokształcących,
3) rozdzielić prowadzenie zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych na dwa obiekty:
a) budynek szkolny przy ul. Ławczanej 12 - klasy I-IV oraz oddziały przedszkolne,
b) budynek szkolny przy ul. Towarowej 61 - klasy V-VIII.
4) zachować klasy integracyjne i sportowe.
5) nauczanie dwóch języków obcych.

Zespół Szkół nr 4
składający się jedynie ze Szkoły Podstawowej nr 8 im. Władysława Broniewskiego i Gimnazjum nr 9 im. Janusza Korczaka z siedzibą przy ul. Spółdzielczej (Dąbrowa Narodowa).
Na mocy ustawy, z dniem 1 września 2017 r., Zespół staje się szkołą podstawową, której proponuje się nazwę – Szkoła Podstawowa nr 8 w Jaworznie.

Zespół Szkół nr 3
z siedzibą przy ul. Koszarowej 20 w składzie:

  1. Szkoła Podstawowa nr 10 im. Wojska Polskiego,
  2. Gimnazjum nr 7,
  3. Przedszkole Miejskie nr 3.

Obydwie szkoły prowadzą klasy sportowe w dyscyplinie - piłka nożna.
Na mocy ustawy Szkoła Podstawowa nr 10 staje się z dniem 1 września 2017 r. ośmioletnią szkołą podstawową.
Proponuje się włączenie do niej z dniem 1 września 2017 r. Gimnazjum nr 7 i zachowanie szkolenia sportowego.

Szkoła Podstawowa nr 14 im. Majora Henryka Sucharskiego
z siedzibą przy ul. Niemcewicza (Bory). Szkoła prowadzi oddziały przedszkolne z żywieniem.
Na mocy ustawy Szkoła staje się z dniem 1 września 2017 r. ośmioletnią szkołą podstawową. Proponuje się pozostawić oddziały przedszkolne.

Szkoła Podstawowa nr 15 im. Jana Brzechwy
z siedzibą przy ul. Leśnej 49 (Pszczelnik). Szkoła prowadzi klasy sportowe w dyscyplinie koszykówka.
Na mocy ustawy Szkoła staje się z dniem 1 września 2017 r.ośmioletnią szkołę podstawową. Proponuje się pozostawienie szkolenia sportowego.

Szkoła Podstawowa nr 16 im. Konstytucji 3 Maja
z siedzibą przy ul. 3 Maja 18 (Podwale). Szkoła prowadzi klasy sportowe w dyscyplinie piłka siatkowa.
Na mocy ustawy Szkoła staje się z dniem 1 września 2017 r. ośmioletnią szkołą podstawową. Proponuje się pozostawienie szkolenia sportowego.

Szkoła Podstawowa nr 18 im. Tadeusza Kościuszki
z siedzibą przy ul. ks. Andrzeja Mroczka (Ciężkowice).
Na mocy ustawy Szkoła staje się z dniem 1 września 2017 r. ośmioletnią szkołą podstawową.

Szkoła Podstawowa nr 19 im. Mikołaja Kopernika
z siedzibą przy ul. ks. Kasztanowej 33 (Jeziorki). Szkoła prowadzi oddziały przedszkolne bez żywienia (tzw. pięciogodzinne).
Na mocy ustawy Szkoła staje się z dniem 1 września 2017 r. ośmioletnią szkołą podstawową. Proponuje się pozostawić oddziały przedszkolne.

Zespół Szkół nr 1
składający się jedynie ze Szkoły Podstawowej nr 20 im. Oddziału Armii Ludowej Jarosława Dąbrowskiego i Gimnazjum nr 9 im. Janusza Korczaka z siedzibą przy ul. Nauczycielskiej (Byczyna).
Na mocy ustawy, z dniem 1 września 2017 r. Zespół staje się szkołą podstawową, której proponuje się nazwę - Szkoła Podstawowa nr 20 w Jaworznie.

Szkoła Podstawowa nr 22 im. Generała Józefa Bema
z siedzibą przy ul. Banasika 1 (Jeleń).
Na mocy ustawy Szkoła staje się z dniem 1 września 2017 r. ośmioletnią szkołą podstawową.

Gimnazjum nr 1
z siedzibą przy ul. Urzędniczej 11 (Pańska Góra). Gimnazjum prowadzi klasy sportowe w dyscyplinach – siatkówka, piłka nożna.
Proponuje się przekształcenie Gimnazjum z dniem 1 września 2017 r. w ośmioletnią szkołę podstawową o nazwie Szkoła Podstawowa nr 13 w Jaworznie i zachowanie całej dotychczasowej działalności w zakresie sportu.

Gimnazjum nr 2 im. Adama Mickiewicza
z siedzibą przy ul. Karola Olszewskiego 76 (Stara Huta).
Proponuje się przekształcenie z dniem 1 września 2017 r. w ośmioletnią szkołę podstawową o nazwie Szkoła Podstawowa nr 4 w Jaworznie.

Zespół Szkół Ogólnokształcących
z siedzibą przy ul. Towarowej 61 (Podłęże) w składzie:

  1. III Liceum Ogólnokształcące im Orła Białego z oddziałami integracyjnymi i dwujęzycznymi,
  2. Gimnazjum nr 4 im. Orła Białego z oddziałami integracyjnymi i dwujęzycznymi,
  3. Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego, dyscyplina - koszykówka.

Propozycja zmian:
1) włączenie do Zespołu Szkoły Podstawowej nr 7,
2) rozdzielenie prowadzenie zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ww. Szkoły między dwa obiekty szkolne:
a) przy ul. Ławczanej 12 - klasy I-IV i oddziały przedszkolne
b) przy ul. Towarowej 61 - klasy V-VIII,
c) zachować klasy integracyjne i sportowe,
d) nauczanie dwóch języków obcych,
3) włączenie Gimnazjum nr 4 z pozostawieniem kształcenia w latach szkolnych 2017/2018 i 2018/2019 odpowiednio oddziałów klas II i III oraz klasy III w budynku przy ul. Towarowej 61,
4) przekształcenie z dniem 1 września 2017 r. Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego w Szkołę Podstawową Mistrzostwa Sportowego.

Gimnazjum nr 5
z siedzibą przy ul. Starowiejskiej 15 (Osiedle Stałe). Gimnazjum prowadzi klasy sportowe w dyscyplinie - pływanie.
Propozycja wygaszenia szkoły do 31 sierpnia 2019 r. Założenie z dniem 1 września 2017 r. ośmioletniej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia i zlokalizowanie jej w budynku dotychczasowego Gimnazjum nr 5. Szkoła muzyczna kształcić będzie uczniów w zakresie muzyki oraz przedmiotów ogólnokształcących na poziomie szkoły podstawowej.

Zespół Szkolno–Przedszkolny nr 2
z siedzibą przy ul. Chropaczówka 101 w składzie - Gimnazjum nr 6, Przedszkole Miejskie nr 6.
Przekształcenie Gimnazjum z dniem 1 września 2017 r. w ośmioletnią szkołę podstawową o nazwie Szkoła Podstawowa nr 12 w Jaworznie;

Gimnazjum nr 8 im. Kazimierza Wielkiego
z siedzibą przy ul. Zwycięstwa 30 (Jeleń).
Przekształcenie Gimnazjum z dniem 1 września 2017 r. w ośmioletnią szkołę podstawową o nazwie Szkoła Podstawowa nr 21.

Gimnazjum nr 11
z siedzibą przy ul. Jana III Sobieskiego 61 (Pieczyska).
Przekształcenie z dniem 1 września 2017 r. w ośmioletnią szkołę podstawową o nazwie Szkoła Podstawowa nr 11 w Jaworznie.

Gimnazjum dla Dorosłych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych
z siedzibą przy ul. Inwalidów Wojennych 14. Gimnazjum kształci uczestników Ochotniczego Hufca Pracy mającego siedzibę w tym samym budynku.
Propozycja przekształcenia Gimnazjum z dniem 1 września 2017 r. w Szkołę Podstawową dla Dorosłych.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im Jana Pawła II
z siedzibą przy ul. Wolności 1 (Szczakowa) w składzie - Szkoła Podstawowa nr 23, Gimnazjum nr 12, Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 7, Szkoła Przysposabiająca do Pracy.
Na mocy ustawy Szkoła Podstawowa nr 23 staje się ośmioletnią szkoła podstawową, a Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 7 Szkołą Branżową I stopnia nr 7. Proponuje się włączenie Gimnazjum do Szkoły Podstawowej z dniem 1 września 2017 r.

ObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazek