Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Wystawa „Elektryzujące oświetlenie”

10 lutego 2017, 10:23

Wystawa „Elektryzujące oświetlenie”

Wystawa „Elektryzujące oświetlenie”

„Elektryzujące oświetlenie - Masterplan oświetlenia miasta Jaworzna” to tytuł wystawy przygotowanej przez Miasto Jaworzno, TAURON Dystrybucja i warszawskie Studio DL, którą od 13 - 28 lutego 2017 r. będzie można oglądać w Miejskiej Bibliotece Publicznej. Wystawa stanowi zbiór wizualizacji przedstawiających przykładowe projekty oświetlenia m.in. najważniejszych obiektów w naszym mieście.

Wystawa makiet opracowana graficznie przez warszawskie Studio DL, podejmuje temat koncepcji Masterplanu, czyli kompleksowego projektu oświetlenia dla Jaworzna, zaprezentowanego w formie realistycznych wizualizacji. Zobaczyć będzie można wizualizacje m.in.: Muzeum Miasta Jaworzna,  Kościoła pw. Św. Elżbiety w Szczakowej czy Centrum Kultury Teatru Sztuk w Jaworznie. Ekspozycja zawiera również graficzne przedstawienie różnych iluminacji i zagadnień technicznych pojawiających się w Masterplanie.

Iluminacja budynków - kod barw
Najważniejsze obiekty w mieście powinny być iluminowane zgodnie z zasadą kodu barwnego, który przyporządkowuje obiekty do trzech grup: klasyki, historii i nowoczesności.

Klasyka
Obiekty ważne dla miasta o funkcjach publicznych i społecznych, które mają duże znaczenie dla struktury miejskiej (np. biblioteka, kościoły), powinny zostać oświetlone klasycznie białym światłem.

Historia
Obiekty ważne dla miasta, które świadczą o jego genezie. Są to obiekty przemysłowe, zwłaszcza takie o zabytkowym charakterze, ale również ślady po tych obiektach, które powinny zostać zasygnalizowane przez czerwono-pomarańczowe akcenty świetlne.

Nowoczesność
Obiekty ważne dla miasta, które stanowią świadectwo jego rozwoju i są symbolami jego nowoczesności np. elektrownie. Powinny być one iluminowane za pomocą akcentów światła chłodnego o niebieskim, lodowcowym kolorze.

***

TAURON Dystrybucja we współpracy z Miastem, przygotował kompleksowy projekt Masterplanu oświetlenia dla Jaworzna. To swego rodzaju mapa drogowa rozwoju oświetlenia w mieście. Podstawą stworzenia Masterplanu było wykonanie inwentaryzacji istniejącego stanu oświetlenia ulicznego, oświetlenia parków, zieleni oraz iluminacji charakterystycznych obiektów architektonicznych Jaworzna. TAURON Dystrybucja i Miasto Jaworzno wspólnie opracowali spójną koncepcję, która wyznacza nowe standardy i kierunki rozwoju oświetlenia miasta.

Masterplan w pierwszej kolejności zakłada uporządkowanie struktury oświetlenia w całym mieście, a także nadanie mu swoistego charakteru i klimatu poprzez odpowiednie oświetlenie detali miejskiej architektury. Korzyści płynące z wdrożenia planu oświetleniowego to stworzenie atrakcyjnego i reprezentacyjnego wieczornego wizerunku miasta, nadanie indywidualnego charakteru miejskiej zabudowie.

Dzięki wprowadzaniu nowego oświetlenia zwiększy się również bezpieczeństwo i komfort mieszkańców. Mowa tu zarówno o pieszych, którzy po zmroku przemieszczają się lub spacerują ulicami, jak i kierowcach poruszających się po dobrze oświetlonych drogach. Duże zmiany obejmą także oświetlenie parkowe oraz eliminowanie z przestrzeni miejskiej tak zwanych "szarych obszarów" miasta.