Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Segregowanie - nie widzę przeszkód

7 lutego 2017, 11:50

fot. MZNK Jaworzno

fot. MZNK Jaworzno

Osoby słabowidzące i niewidome mogą zgłosić się do Miejskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych po specjalne naklejki na pojemniki i kontenery, które ułatwią segregację odpadów. Blisko 5 proc. osób, od których firma Eneris odbiera odpady, to osoby z niepełnosprawnością wzroku. Dla nich przygotowano specjalne naklejki umożliwiające identyfikację przez osoby słabowidzące i niewidome właściwych pojemników na wysortowane odpady.

Od 3 grudnia 2016 roku naklejki są bezpłatnie przekazywane osobom potrzebującym takiego ułatwienia. Jaworzno jest pierwszym miastem w Polsce, w którym wprowadzane są takie udogodnienia dla niewidomych.

Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych zwrócił się do Polskiego Związku Niewidomych w Jaworznie z prośbą o podanie zapotrzebowania na naklejki. Jeśli znają Państwo w swoim otoczeniu osoby z zaburzeniami wzroku prosimy o przekazanie informacji. Zapotrzebowanie na nieodpłatne naklejki można zgłaszać pod nr telefonu 032/ 754 10 61 lub na adres e-mail odpady@mznk.jaworzno.pl.