Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Wdrażanie reformy edukacji przez JST

31 stycznia 2017, 08:48

fot. Śląski Urząd Wojewódzki

fot. Śląski Urząd Wojewódzki

W miniony piątek, 27 stycznia, w Katowicach odbyła się konferencja zorganizowana przez Wojewodę Śląskiego i Śląskiego Kuratora Oświaty we współpracy z Narodowym Instytutem Samorządu Terytorialnego poświęcona wdrażaniu reformy edukacji przez jednostki samorządu terytorialnego województwa śląskiego. Na spotkaniu, w którym wzięli udział przedstawiciele Urzędu Miejskiego w Jaworznie, omówiono m.in. aktualny stan wdrażania reformy edukacji i zmian w przepisach oświatowych.

W konferencji wzięli też udział II wicewojewoda śląski Mariusz Trepka oraz przedstawiciele Wydziału Nadzoru Prawnego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

- Jesteśmy już na ostatnim etapie wdrażania reformy edukacji w Polsce. Jednym z bardzo ważnych aspektów tego procesu jest przygotowanie uchwał rad gmin i powiatów o dostosowaniu sieci szkół do nowego ustroju szkolnego - mówił wojewoda Jarosław Wieczorek, podkreślając, iż ważnym jest też, by włączyć do dyskusji, w czasie przygotowywania uchwał, także stronę społeczną, jaką są  rodzice.

- Proces kształtowania zmian w ustroju szkolnym przebiega w województwie śląskim w sposób spokojny, z dobrym zaangażowaniem samorządów - zaznaczyła Urszula Bauer, śląski kurator oświaty. W konsultacjach wzięło udział już 80 proc. samorządów. W 143 JST przeprowadzono już konsultacje. - Są one bardzo dobre, merytoryczne - podkreślała kurator Urszula Bauer, choć nie ukrywała, że zdarzają się też sytuacje trudne, podczas których widać rozbieżności w ustaleniach. - To nie oznacza, że przed nami nie otwierają się kolejne możliwości  spotkań, podczas których możemy przedyskutować niektóre problemy - mówiła.

Kurator Urszula Bauer poinformowała, że w najbliższym czasie odbędą się spotkania z rodzicami w każdej z sześciu delegatur Kuratorium Oświaty w Katowicach, przygotowane we współpracy z samorządowcami.

Kierownictwo Wydziału Nadzoru Prawnego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego omówiło uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolnego, uchwały dotyczące wskazania uczniom niektórych oddziałów klas III i VI miejsca rejestracji obowiązku szkolnego oraz uchwały w sprawie kryteriów naboru do przedszkoli, szkół publicznych oraz na zajęcia w placówkach oświatowo-wychowawczych.  

Przedstawicielka Kuratorium Oświaty w Katowicach przedstawiła uczestnikom konferencji aktualny stan wdrażania reformy edukacji i zmian w przepisach oświatowych.

Do 31 marca br. rady gmin i powiatów muszą wydać uchwały o dostosowaniu sieci szkół do nowego ustroju szkolnego.

W najbliższych dniach trzeba będzie podjąć kluczowe decyzje o zamykaniu gimnazjów, łączeniu ich z innymi lub przekształcaniu w inne placówki, a potem podjąć uchwałę w sprawie projektu dostosowania sieci szkół do nowego ustroju, która trafi do kuratora oświaty - ma on na wyrażenie opinii 21 dni  (uchwalając sieć szkół samorząd będzie musiał wziąć pod uwagę opinię nadzoru pedagogicznego). W tym samym czasie uchwały trzeba skierować do reprezentatywnych organizacji związkowych (opinia ich nie będzie jednak wiążąca). Dopiero potem rada gmin lub powiatu przyjmie ostateczną uchwałę, podlegającą jeszcze nadzorowi wojewody.

Kuratorium Oświaty w Katowicach otrzymało już do zaopiniowania z jednostek samorządu terytorialnego województwa śląskiego 167 projektów uchwał dostosowujących szkoły podstawowe i gimnazjalne oraz 36 projektów dostosowujących szkoły ponadgimnazjalne i specjalne do nowego ustroju szkolnego.

Informacja prasowa i zdjęcia pochodzą ze stronyinternetowej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

ObrazekObrazekObrazekObrazek