Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Informacja nt. remontów i awarii sieci wod-kan

25 stycznia 2017, 08:32

fot. MPWiK Jaworzno

fot. MPWiK Jaworzno

Pod koniec 2016 roku jaworznickie Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji zakupiło nową centralę telefoniczną. Oprócz obsługi większej ilości połączeń, cyfrowe urządzenie umożliwia automatyczne przekazywanie informacji na temat prowadzonych prac remontowych.

- Teraz osoby dzwoniące do dyspozytora Spółki na bezpłatny numer 994 już na wstępie uzyskają informację o bieżących pracach wykonywanych na sieci wodociągowej oraz o ewentualnych czasowych brakach w dostawie wody. Komunikat jest tak przygotowany, aby mieszkaniec wiedział gdzie, kiedy, jak długo oraz jaki obszar objęty jest pracami i chwilowymi wyłączeniami. Oczywiście po wysłuchaniu powyższych informacji klient może połączyć się z pracownikiem dyżurującym. Nagranie zawiera także informację że wszystkie rozmowy z dyspozytorem są rejestrowane i archiwizowane - tłumaczy Sławomir Grucel, rzecznik prasowy MPWiK.

Wiadomości na temat modernizacji sieci, planowanych wyłączeniach i awariach można uzyskać także na stronie przedsiębiorstwa www.mpwik.jaworzno.pl w zakładce "Awarie i remonty". Dodatkowo pracownicy przy planowanych pracach na danej ulicy, czy też dzielnicy, wywieszają ogłoszenia. Jeśli prace dotyczą budynków wielolokalowych, to rzeczowa informacja przekazywana jest bezpośrednio do zarządcy.