Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Wycinka drzew przy Kozim Brodzie

23 stycznia 2017, 14:40

fot. Miejski Zarząd Dróg i Mostów

fot. Miejski Zarząd Dróg i Mostów

Na wniosek mieszkańców Szczakowej, pod którym podpisało się 47 osób, początkiem stycznia br. wycięto zagrażające przechodniom i pobliskim zabudowaniom drzewa przy Kozim Brodzie. W ramach przyrodniczej rekompensaty w tym roku na terenie bulwaru pojawi się 45 nowych drzew, m.in. dąb czerwony, klon jawor oraz lipa drobnolistna.

Z apelem dotyczącym wycinki stanowiących zagrożenie starych i chorych drzew do Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów zwrócili się mieszkańcy ul. Wróblewskiego i ul. Sosnowej. Argumentowali, że ich ówczesny stan był realnym zagrożeniem dla życia i mienia mieszkańców.

W styczniu br. dokonano wycinki 44 drzew, na których miejscu pojawi się 45 nowych o obwodach nie mniejszych niż 12 cm z gatunków: dąb czerwony, klon jawor, lipa drobnolistna, klon zwyczajny oraz klon pospolity. Aktualnie prowadzone są prace porządkowe.