Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Nowa stacja IDT na ul. Krakowskiej

23 stycznia 2017, 11:23

fot. MZDiM Jaworzno

fot. MZDiM Jaworzno

Miejski Zarząd Dróg i Mostów we współpracy z Inspekcją Transportu Drogowego przeprowadza kontrole mające na celu eliminowanie z ruchu pojazdów, których przejazdy powodują zniszczenia nawierzchni i niebezpieczeństwo związane z przeładowaniem.

Do tej pory kontrole takie odbywały się na stacji przy ul. Grunwaldzkiej na Osiedlu Stałym. Od niedawna przeprowadzane są one na nowym parkingu kontroli ruchu drogowego, wybudowanym w rejonie Cezarówki Dolnej.

Kontrole polegają na ważeniu samochodów - pomiary wagi dokonywane są za pomocą specjalistycznego sprzętu, który służy do sprawdzania nacisku na osie oraz masy całkowitej pojazdu. Wszystko po to, by zwiększać bezpieczeństwo ruchu drogowego i unikać niszczenia nawierzchni ulic.

Takie akcje przynoszą duże efekty - kary nakładane na kierowców są naprawdę duże, co skłania do przestrzegania przepisów w przyszłości.

W Jaworznie istnieje korytarz dla samochodów ciężkich wytyczony specjalnie po to, by kierowcy omijali miejsca,w których ruch pojazdów ciężkich, nie jest konieczny.

Ruch tranzytowy przez Jaworzno na relacji Kraków - Katowice, powinien odbywać się trasą:

Obwodnica Dąbrowy Narodowej - ul. Wojska Polskiego -  ul. Martyniaków - ul. Chopina - Obwodnica Południowa - ul. Radwańskich (droga przez hałdę) - ul. Jana Pawła II (Trasa Śródmiejska) - ul. Krakowska.

Na stronie internetowej Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego można przeczytać o tym, jakie przypadki przekroczeń dopuszczalnych norm zdarzają się również w Jaworznie.