Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Prace na Osiedlu Stałym

18 stycznia 2017, 13:54

Miejski Zarząd Dróg i Mostów rozpoczyna rozłożoną na kilka lat rewitalizację "starej" części Osiedla Stałego tzn. pomiędzy: Al. Tysiąclecia, ul. Kolbego, ul. Łukasiewicza, a nowo powstałą ulicą łączącą ul. Tysiąclecia z DK79. Modernizacja dotyczyć będzie wszystkich ulic znajdujących się w wymienionym obszarze, poza ul. Staffa, która w ubiegłych latach została wyremontowana.

W ramach projektu przewidziana jest przebudowa nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego, gdzie wszystkie skrzyżowania zostaną wyróżnione. Oprócz tego wyremontowane zostaną chodniki oraz powstaną nowe miejsca parkingowe przy ul. Morcinka, Powstańców Śląskich, Kusocińskiego, Sawickiej, Radosnej, Grottgera, Łukasiewicza oraz w rejonie Przedszkola Miejskiego nr 14. Łącznie powstanie ponad 200 nowych miejsc parkingowych.

Rewitalizacja podzielona na 3 ETAPY, z których w roku bieżącym przewidywany do realizacji jest etap I. Zakłada on przebudowę nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego na ulicach: Partyzantów (od Al. Tysiąclecia w kierunku Przedszkola Miejskiego nr 14), ul. Radosnej z odcinkami ulic: Wyczółkowskiego, Sawickiej i Skłodowskiej od ul. Radosnej w kierunku Parku. W ramach tego etapu, oprócz rewitalizacji dróg i chodników, planowane jest powstanie zespołu parkingów przed przedszkolem oraz dwa parkingi przy ul. Łukasiewicza – przed blokami nr 1 – 7 oraz przed blokiem nr 9 a i b.

W ramach II etapu planowane jest wyremontowanie pozostałych odcinków ulic: Wyczółkowskiego, Sawickiej, Skłodowskiej, Łukasiewicza i Powstańców Śląskich, a w ramach III etapu ulic: Morcinka, Kusocińskiego i Grottgera.

Planując te prace, MZDiM ma na celu nie tylko odnowienie zniszczonej infrastruktury czy rozwiązanie problemu parkowania w tym rejonie. Przebudowa dróg i nowe parkingi mają także zapobiec dewastacji zieleńców pomiędzy blokami oraz uwolnić chodniki od samochodów, a tym samym przywrócić im ich podstawową funkcję, czyli ruch pieszy.

By umożliwić przyszłe pierwsze prace drogowe już w najbliższych dniach rozpocznie się wycinka drzew. Roboty te muszą być przeprowadzone z początkiem roku, by zakończyć je zgodnie z wszelkimi terminami narzucanymi przez przepisy o ochronie przyrody.
 

Obrazek
Obrazek