Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Nowa umowa z PKM Jaworzno

30 grudnia 2016, 08:42

W ostatnich tygodniach grudnia 2016 roku podpisano nową umowę o świadczenie usług w ramach transportu publicznego pomiędzy organizatorem transportu Gminą Miasta Jaworzno – Miejskim Zarządem Dróg i Mostów a Operatorem Przedsiębiorstwem Komunikacji Miejskiej w Jaworznie. Nowa umowa obowiązywać będzie przez 10 lat od momentu zakończenia dotychczasowego zobowiązania czyli połowy 2019 roku.

Dotychczasowa współpraca podjęta została w 2009 roku - w zgodzie z przepisami unijnymi w zakresie publicznego transportu zbiorowego - dała wyraźnie odczuwalne przez mieszkańców zmiany. Na miejskie drogi wyjechało w przeciągu kilku lat wiele nowoczesnych autobusów - wraz z autobusem elektrycznym. Nowy tabor na jaworznickich drogach to już standard. Coraz nowsze autobusy wyposażane są w takie udogodnienia jak choćby gniazda USB czy klimatyzacja. Ponadto jaworznianie mają możliwość korzystania z Jaworznickiej Karty Miejskiej i z biletu miejskiego w jednych z najniższych cen w regionie

Podpisana umowa dotyczy współpracy w kolejnych 10 latach po zakończeniu obowiązującego obecnie dokumentu tj. od połowy 2019 roku. Wcześniej - 25 czerwca 2015 roku - uchwalony został przez Radę Miejską "Plan Transportowy" dotyczący zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla miasta Jaworzna, a w monitorach urzędowych UE pojawiły się wymagane ogłoszenia. Wszystkie te działania mają jeden wspólny cel: wprowadzanie kolejnych rozwiązań, mających ułatwić i uprzyjemnić mieszkańcom korzystanie z komunikacji miejskiej. Jedną z wartości jakie daje podpisanie umowy na kolejne lata jest– przede wszystkim  - możliwość aplikowania o środki zewnętrzne na nowoczesny tabor autobusów elektrycznych.