Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Nowe siedziby komisji wyborczych

28 listopada 2016, 15:06

fot. www.fotolia.com

fot. www.fotolia.com

Z uwagi na konieczność zwiększenia ilości lokali obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, których liczba zgodnie z dyspozycją art. 186  ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy, od 1 stycznia 2017 roku, nie może być mniejsza niż połowa ogólnej liczby stałych obwodów głosowania, Rad Miejska w Jaworznie podjęła decyzję o zmianie siedzib komisji w czterech obwodach głosowania: Nr 22, Nr 24, Nr 26 i Nr 31.

Na nowe siedziby komisji zaproponowane zostały:

  • w obwodzie nr 22 (Szczakowa) - Dom Kultury, ul. Jagiellońska 3; dotychczasowa siedziba: Przedszkole Miejskie Nr 17, ul. Tadeusza Kościuszki 6;
  • w obwodzie nr 24 (Długoszyn) - Klub Środowiskowy „Pod Skałką”, ul. Jarosława Dąbrowskiego 17; dotychczasowa siedziba: Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2, ul. Chropaczówka 101;
  • w obwodzie nr 26 (Osiedle Stałe) - Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia, ul. Inwalidów Wojennych 2a; dotychczasowa siedziba: Szkoła Podstawowa Nr 5, ul. Aleksandra Puszkina 5;
  • w obwodzie nr 31 (Rejon Elektrowni Jaworzno) - Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia, ul. Inwalidów Wojennych 2a; dotychczasowa siedziba: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2, ul. Inwalidów Wojennych 16.

Przy typowaniu nowej lokalizacji siedzib komisji, poza spełnieniem warunków technicznych jakim powinien odpowiadać lokal dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, brano pod uwagę także usytuowanie budynku w terenie, oraz odległość i dostępność do niego, mając na względzie komfort i wygodę wyborców.